Dodávka meracích vozov Citroen Jumper pre Zdravotní Ústav se sídlem v Ostravě

V 27. týždni sme v spolupráci s našou sesterskou spoločnosťou Envitech Bohemia s.r.o. odovzdali nášmu klientovi (Zdravotní Ústav se sídlem v Ostravě) do užívania 2 meracie vozy Citroen Jumper určené k mobilnému monitoringu kvality ovzdušia.

Vozy sú vybavené modernou technológiou za účelom monitoringu prachových zložiek ako aj jednotlivých znečistujúcich komponentov v rámci imisného merania.

Nová adresa skladových a výrobných priestorov

Od Júla 2018 spoločnosť presťahovala svoje skladové a výrobné priestory a po rokoch strávených v areáli Leteckých opravovní Trenčín a.s., sme presunuli naše výrobné činnosti do priemyselného areálu v trenčianskej mestskej časti Zlatovce. Mapka spolu s príjazdovými cestami sú uvedené v priložených obrázkoch.

Adresa skladových a výrobných priestorov :

Hanzlíkovská 1

911 05  Trenčín

 

Školenie Comde Derenda

Počas 23. týždňa sme v priestoroch našej spoločnosti privítali zástupcu spoločnosti Comde -Derenda. Ide o nášho dlhoročného partnera pre ktorého vykonávame distribučné zastúpenie na území Českej a Slovenskej republiky a ktorý sa už viac ako 30 rokov špecializuje na výrobu meracích prístrojov v oblasti prašnosti. Naši technici absolvovali školenie na používanie a servis moderného sekvenčného…

AQUA 2018

Spoločnosť ENVItech s.r.o. sa zúčastní 22. ročníku medzinárodnej výstavy AQUA zameranej na vodné hospodárstvo, hydroenergetiku, ochranu životného prostredia, odpadové hospodárstvo.

Výstava sa uskutoční dňa 12. – 14. 6. 2018 v areály výstaviska Expo Center Trenčín.

Viac informácií nájdete na: http://www.expocenter.sk/aqua

Obchodné zastúpenie AMS Analitica srl pre Slovenskú republiku

S potešením oznamujeme rozšírenie aktivít našej spoločnosti v oblasti merania emisií, kde vstupujeme na trh s emisnými odberovými systémami a od mája 2018 zastupujeme spoločnosť AMS Analitica srl ​​z Talianska. V minulom týždni sme sa už spoločne zúčastnili konferencie CEM 2018 v Budapešti. Naša produktová oblasť merania emisií teraz obsahuje odberové systémy na meranie prachu,…

Návšteva spoločnosti AMS Analytica

Spoločnosť Envitech s.r.o navštívil zástupca talianskej spoločnosti AMS Analytica, ktorá sa zaoberá vývojom a výrobou emisných monitorovacích systémov pre kontrolné merania. Na stretnutí sme sa spolu so zástupcami partnerskej cyperskej spoločnosti Envitech Enviromental services dohodli na spolupráci a zastupovaní produkcie tejto talianskej spoločnosti v oblasti emisných kontrolných meraní na našom trhu. O ďalších krokoch a…