Dodávka stožiarov pre meteorologické aplikácie

Pre spoločnosť ECM ECO Monitoring, a.s. sme v minulom a v tomto roku zrealizovali dodávku teleskopických stožiarov pre meteorologické aplikácie (6ks + 1ks), ktoré boli integrované do imisných monitorovacích systémov. Prevedenie stožiarov – teleskopický, mechanický, nerezový (4-segmentový, dĺžka 1 segmentu cca 2,5m, celková dĺžka cca 10m vrátane príchytiek na kontajner + oká pre kotvenie lankami).…

Urbis Smart City Fair

Spoločnosť ENVItech oficiálne vstupuje na trh s alternatívnymi systémami merania v oblasti životného prostredia. 25 – 27.4.2018 sme sa zúčastnili medzinárodného veľtrhu Urbis Smart City Fair zameraného na inteligentné riešenia pre mestá a obce. Na výstave boli predstavené najnovšie trendy, ako uviesť koncept „SMART CITY“ do praxe. ENVItech sa na výstave prezentoval novinkami v oblasti…

Rokovania v Kyjeve 2018

Dňa 4.-6. apríla sa zástupcovia spoločnosti ENVItech zúčastnili pracovnej cesty do ukrajinského Kyjeva, kde na pozvanie predstaviteľov mestského magistrátu rokovali a rozoberali možnosti spolupráce v oblasti príprav a výstavby monitorovacej siete kvality ovzdušia pre túto viac než 3-milionovú metropolu rozprestierajúcu sa na oboch brehoch rieky Dnepr. Predmetom rokovaní bola aj implementácia jednotných európskych štandardov a zákonov v oblasti ochrany…

Dodávka stožiarov pre firmu Argus – DS

Firme ARGUS – DS, s.r.o., ktorá sa zaoberá projektovaním dopravných stavieb boli odovzdané 4 ks stožiarov. Budú využívané pre mobilné aplikácie na monitorovanie dopravy.

Teleskopický stožiar – mechanický, nerezový (5-segmentový, dĺžka 1 segmentu cca 2m, celková dĺžka cca 10m). Kotviaca doska pre samostatne stojaci stožiar, oká pre kotvenie lankami.

STN EN ISO 9001:2016

23.1.2018 naša spoločnosť úspešne obhájila počas recertifikačného auditu funkčnosť systému manažérstva kvality. Počas auditu, ktorý vykonala celosvetovo uznávaná certifikačná organizácia TUV SUD Slovakia, sme preukázali plnenie všetkých požiadaviek novej aktualizovanej normy STN EN ISO 9001:2016. V záverenčnom zhodnotení auditu obaja audítori konštatovali, že systém riadenia, výroby, poskytovania služieb a všetkých podporných činností a procesov je…