V súvislosti s meraním kvality ovzdušia zabezpečujeme kompletnú dodávku meracích staníc (kontajnerov) s príslušenstvom a vybavením podľa požiadaviek zákazníka, analyzátormi, technickou podporou ako aj záručným a pozáručným servisom.

Meracie stanice

Izotermický merací kontajner je súbor konštrukčných, mechanických, elektrických alebo aj pneumatických komponentov, ktoré ako celok tvoria prostredie pre automatizovanú činnosť meracieho systému.

Kontajner svojou konštrukciou zabezpečuje :

–              mechanické a elektrické podmienky pre umiestnenie meracieho systému

–              stabilné, definované klimatické a teplotné podmienky

–              ochranu proti elektrickému a mechanickému poškodeniu systému

–              podmienky pre bezpečnú a pohodlnú prácu obsluhy s daným meracím systémom

Základným parametrom kontajnera je jeho rozmer. Základ výpočtu ceny daného kontajnera tvorí vždy jeho rozmer definovaný dĺžkou [L], šírkou [W], výškou [H] .

Definované sú pre jednotlivé typy kontajnerov 2 základné rozmery : 2m  x   2m   x   2,2m 3m  x   2m   x   2,2m

*Tieto 2 rozmery sú štandardizované, základné, ale po dohode so zákazníkom je možné dodať kontajner akýchkoľvek rozmerov.

Konštrukčné prevedenie meracej stanice

stacionárny  
mobilnýťahaný na vlastnom podvozku (príves)  s pevným podvozkom
  s odnímateľným podvozkom
 nadstavba vozidlapevne uchytený k vozidlu
  odnímateľný s mechanickými podperami
odnímateľný s hydraulickými podperami

Monitorovacia stanica LU3300

Monitorovacia stanica LU3500

Monitorovacia stanica LU3600

Produkty ENVItech s.r.o.

Datalogger E-log
Datalogger E-log predstavuje inteligentný systém pre sledovanie a prevádzku meracích staníc. Jedná sa o univerzálny a robustný nástroj umožňujúci najmä zber a spracovanie meraných dát, rovnako ako aj diaľkové ovládanie prvkov systému. Pre svoju mnohostrannosť ho možno využiť takmer pre všetky systémy v oblasti merania.

Odberová sonda

Kalibrátor a generátor nulového vzduchu

Analyzátory

Analyzátory ENVIRONNEMENT s.a:

AC32M. Analyzátor oxidov dusíka (NO, NOx, NO2)
AF22M. Analyzátor oxidu siričitého
CO12M. Analyzátor oxidu uhoľnatého
O342M. Analyzátor ozónu
VOC72M. BTEX analyzátor
MP101M (CPM option) Analyzátor prachových častíc
SANOA Multikomponentný detekčný spektrometer s otvorenou cestou (Open path) pre kontinuálne meranie požadovaných parametrov v reálnom čase


Analyzátory TELEDYNE API:

TELEDYNE API prehľad produktov série “E”
TELEDYNE API Analyzátory série “T”


Analyzátory GRIMM:

Mobilný analyzátor prachových častíc  GRIMM EDM 365
Stacionárny analyzátor prachových častíc GRIMM EDM 180
Širokospektrálny analyzátor prachových častíc System EDM 665


Analyzátory AMA Instruments:

AMA Plynový chromatograf GC 4000
AMA Plynový chromatograf GC 5000
AMA PN 5500 Zariadenie pre odber vzduchu a plynu


Odberové zariadenia – Samplery DERENDA:

LVS 3.1 (Low Volume Sampler) / MVS 6.1 (Medium Volume Sampler)
Automatic Sampling System PNS T
PNS 16T-3.1 / PNS 16T-6.1 / PNS 18T-3.1 / PNS 18T-6.1
Automatic Sampling System PNS T-DM
PNS 18T-DM-3.1 / PNS 18T-DM-6.1
Automatic Sampling System PNS
PNS 16-3.1 / PNS 16-6.1
Air Pollution Monitor APM-2
Air Monitoring Station AMoS
Manual Weighing System MWS-1
Automatic Weighing System AWS-1
Automatic Weighing System AWS-2
Automatic Weighing System AWS-3
Mobile Dust Monitor MDM-4G


Analyzátory prachových častíc PALAS :

FIDAS mobile
FIDAS 100/110
FIDAS 200/210
FIDAS 300/310