Spoločnosť ENVItech s.r.o. v oblasti meteosystémov poskytuje:

  • Návrh automatizovaných meteorologických staníc
  • Vypracovanie realizačného projektu meteorologickej stanice
  • Dodávka jednotlivých snímačov meteorolgických veličín, dodávka meteorologického stožiara
  • Dodávka kompletného meracieho systému vrátane datalogra E-log vlastnej produkcie, solárneho panela, centrálnej stanice na diaľkový prenos a spracovanie nameraných údajov

Meteorologické systémy a snímače

Datallogery

Datalogger E-log predstavuje inteligentný systém pre sledovanie a prevádzku meracích staníc. Jedná sa o univerzálny a robustný nástroj umožňujúci najmä zber a spracovanie meraných dát, rovnako ako aj diaľkové ovládanie prvkov systému. Pre svoju mnohostrannosť ho možno využiť takmer pre všetky systémy v oblasti merania. Dáta možno získavať z širokého spektra analyzátorov, či meteorologických snímačov. E-log umožňuje meranie veličín v reálnom čase. Pre zber dát je možné použiť ako úložisko vnútornú 16 MB pamäť, alebo externú Micro SD kartu. Ukladanie dát je možné nastaviť v ľubovoľnom intervale podľa potreby. Pre komunikáciu s centrálnou stanicou využíva E-log spojenie pomocou integrovaného GSM GPRS modemu, so slotom na SIM kartu ľubovoľného operátora. Pre zálohu reálneho času pre prípad výpadku napájania sú použitá 3 V batéria.

Odberové zariadenie zrážok na zachytávanie mokrej a suchej atmosférickej depozície

WADOS

Kompaktné meteorologické stanice

Weather Transmitter WXT530 Series (teplota vzduchu a relatívna vlhkosť, atmosférický tlak, rýchlosť a smer vetra, zrážky) v rôznych modifikáciách MetPak Weather Station (teplota vzduchu a relatívna vlhkosť, atmosférický tlak, rýchlosť a smer vetra, zrážky) v rôznych modifikáciách

Snímače rýchlosti a smeru vetra

Ultrazvukové anemometre WindSonic v rôznych modifikáciách (2-osový) WindObserver v rôznych modifikáciách (2-osový) WindMaster v rôznych modifikáciách (3-osový) Mechanické anemometre Wind Direction Transmitter Compact v rôznych modifikáciách Wind Transmitter Compact v rôznych modifikáciách Wind Direction Transmitter Classic v rôznych modifikáciách Wind Transmitter Classic v rôznych modifikáciách DNA921 DNA821 DNA827

Zrážkomery

MR3 (500cm2, nevyhrievaný) MR3H (500cm2, vyhrievaný) MR3H-F (500cm2, vyhrievaný väčší priestor ako v MR3H) DQA130.1#C (324 cm2, nevyhrievaný) DQA131.1#C (324 cm2, vyhrievaný)

Snímače slnečného žiarenia

Stožiare

ENVItech