Monitoring pôdnych parametrov

Tester tesnosti spojov – HVS tester (prskačka)