Aktuality

tomenu

Mobilné monitorovacie laboratórium – jednonápravový nebrzdený príves

Počas uplynulého mesiaca (marec 2017) sme odovzdali do užívania nášmu rakúskemu klientovi mobilné monitorovacie laboratórium – jednonápravový nebrzdený príves.

Ide o veľmi praktické prevedenie mobilnej monitorovacej stanice určené prevažne na monitoring prachových častíc PM10 a PM2,5, kde celková hmotnosť nepresahuje 500 kg.

picture-022 picture-069
   

Nízkoobjemový vzorkovač PNS 18T6. 1DM

PNS 18T-DM-3.1/6.1 sampling system sa používa na zber prachových častíc v interiéri ako aj v exteriéri.                             

Je to kombinácia doposiaľ overenej vzorkovacej jednotky – modelu MVS 6.1 a výmenníka filtrov v rámci jednej kompaktnej skriňovej stanice. Kombinácia MVS a PNS jednotiek umožňuje monitoring koncentrácie prachových častíc na jednom meracom mieste. Výmeny filtrov sú vykonávané v predprogramovaných intervaloch automaticky.

datasheet PNS 18T6. 1DM

derenda


Viac ako rok po odovzdaní diela v rámci projektuInovace Státní Imisní Sítě a nástrojů hodnocení kvality ovzduší - Vybavení měřicí sítě kvality ovzduší“

pre Český hydrometeorologický ústav sa vo Veľkých Bíloviciach konala koordinačná porada za účasti zástupcov ČHMÚ a dodávateľských spoločností ENVItech Bohemia s.r.o. a ENVItech s.r.o.,

kde boli prezentované a vzájomne konzultované skúsenosti s prevádzkou jednotlivých zariadení dodávaných v rámci tohto projektu.


Celý tento rok sa nesie v znamení 25 výročia založenia našej spoločnosti, ale aj českého Envitechu Bohemia s.r.o. a práve jej riaditeľ Ing. Zdeněk Grepl  

bol požiadaný o krátky hodnotiaci rozhovor, ktorý si môžete prečítať prostredníctvom linku uvedeného nižšie :  

 https://envitech-bohemia.flox.cz/files/0000-news/news-2017-1.pdf

 


Dnešným dňom, t.j. 1.2.2017 vstupujú do platnosti nové Všeobecné obchodné podmienky (VOP) našej spoločnosti ako aj Všeobecné záručné podmienky (VZP).

Tieto dokumenty sú od dnešného dňa oficiálne uverejnené aj na našej webovej stránke :

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

V nadväznosti na uverejnenie týchto dokumentov spoločnosť po dlhšej dobe aktualizovala aj cenník svojich produktov a služieb pre rok 2017 a jeho aktuálnu verziu poskytne individuálnym klientom na vyžiadanie.

Platnosť cenníka 2017 nadobúda účinnosť taktiež dnešným dňom. Všetky tieto dokumenty sú k dispozícii aj v anglickom jazyku.

envi3d_white


Projekt ZOUK - dodávka 4 AMS pre Libanon

V posledný Novembrový týždeň roku 2016 naša spoločnosť vyexpedovala z Trenčína 4 emisné monitorovacie stanice s vybavením určené pre elektráreň v Libanonskom Bejrúte.

Spoločnosť sa tomuto zaujímavému projektu venovala takmer pol roka, kedy sme riešili dodávku a realizáciu staníc, ich vybavenie, inštaláciu komponentov ako aj systém zberu dát.

Samotná inštalácia a oživenie na mieste v Libanone - taktiež za našej účasti prebiehala počas Januára 2017.  

img_5071


Inštalácia Certifikácia SW produktu WinImag/WinEmag

V nadväznosti na Pre-assesment meeting ktorý naša spoločnosť absolvovala v priebehu roka 2016 a v zmysle záverov auditu vývoja životného cyklu softvéru,

spoločnosť zaobstarala softverové nástroje a implementovala zmeny požadované zástupcom certifikačného orgánu.

Následne po konzultáciach ktoré prebiehali elektronickou formou, spoločnosť absolvuje v polovici Februára Main Assessment meeting, ktorý bude mať charakter auditu aplikačného softvéru použitím a uplatnením kritérii MCERT noriem.

Najväčšou výzvou v rámci uvedeného auditu bude pre spoločnosť Posudzovanie SW vzhľadom na Data mangement. O priebehu a výsledkoch nadchádzajúceho auditu – Main assessment meeting - Vás budeme informovať v krátkom čase.

mcert


Inštalácia monitorovacej stanice AMS kamenné námestie v Bratislave.

V stredu 18.08.2016 odovzdala naša spoločnosť do užívania SHMÚ ďalšiu monitorovaciu stanicu – AMS Kamenné námestie, čím prevádzkovateľ Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia nadviazal na projekt obnovy NMSKO z roku 2015.

Priamo v centre Bratislavy tak pribudla moderná hot-spot stanica v vybavením. Súčasťou dodávky bolo komplexné riešenie HW a SW nástrojov tak, aby stanica mohla byť pripojená do systému zberu dát národnej monitorovacej siete.

img_4698 img_4626

 


Stretnutie ENVItech Bohemia a ENVItech s.r.o. 2016 v Olomouci 

V dňoch 28. – 29.4. sa po roku opäť uskutočnilo tradičné stretnutie spoločností ENVitech s.r.o. a ENVitech Bohemia. Miestom stretnutia bol tentokrát moravský Olomouc.

Obe spoločnosti na stretnutí sumarizovali predošlý rok a vzájomne sa oboznámili o novinkách a obchodných príležitostiach v roku 2016. 


V dňoch 25. a 26. 4. 2016 navštívila našu spoločnosť zástupkyňa ministerstva životného prostredia Libanonu a zároveň projektová manažérka Rozvojového programu Spojených národov (UNDP – inštitúcia OSN) pani Nour Masri. Cieľom stretnutia bolo priblížiť projekt rekonštrukcie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia a jej fungovanie na Slovensku ako aj optimalizácia jestvujúcej národnej monitorovacej siete v Libanone, na ktorej sa naša spoločnosť podieľala v roku 2013. Počas návštevy sme konzultovali aj možnosti spolupráce v oblasti systému zberu dát, ich validácie a reportingu.

img_4060


ENVItech podporuje aj mladé slovenské talenty v oblasti športu


img_20160327_131409

eyc-2016-6

Tomáš Vrabec a Roman Karlík vybojovali po prvýkrát v histórii  striebornú medailu na Majstrovstvách Európy  juniorov v bowlingu EYC 2016 na Islande v kategórii dvojíc!!!

článok EYC 2016 Island


Envirotec / ARABLAB exhibition Dubai

20 až 23 marca  sa naša spoločnosť ENVitech s.r.o. bude prezentovať na prestížnej medzinárodnej výstave Envirotec v Dubai

698-for-screen


Odovzdávka malého mobilného monitorovacieho laboratória

img_3688 img_3691

Spoločnosť ENVItech s.r.o. odovzdala zákazníkovi z ČR do užívania malé monitorovacie laboratórium.

Táto mobilná stanica je plne klimatizovaná a pripravená monitorovať v teréne koncentrácie jemných prachových častíc ako aj vybraných znečisťujúcich látok.


Konferencia CEM 2016 v Lisabone

18 až 20 mája sa zúčastníme medzinárodnej konferenicie CEM 2016 v Lisabone zameranej na monitoring emisií.

Náš výstavný stánok má číslo 36.

Tešíme sa na vašu návštevu.

Viac informácii nájdete na oficiálnej stránke : 

http://www.cem.uk.com/exhibitor-profile/ENVItech+s.r.o./227/

cem-envitech

„Obnova a modernizácia Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia“

Začiatkom novembra sa nám podarilo v spolupráci s našim rakúskym partnerom

EAS Envimet úspešne ukončiť a odovzdať klientovi -SHMÚ do používania kontajnery, 

zariadenia ako aj HW a SW produkty v rámci projektu „Obnova a modernizácia Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia“.

Jednalo sa o dodávku :

-          35 ks stacionárnych kontajnerov AMS

-          Automatický váhový systém AWS-1 na gravimetrické stanovenie koncentrácie jemného prachu na filtroch priemeru 47 mm

-          5 ks sampler suchého a mokrého depozitu WADOS

-          Zberný systém DAS vrátane dodávky HW zariadení a SW riešenia

-          Implementácia zberného systému DAS pre pokrytie potrieb smernice 2011/850/ES

ke-amur4 jelsava-2
img_3103 6chopok
img_3147 ke-stef4 img_3137„Obnova a modernizácia Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia“

Koncom Septembra odovzdala naša spoločnosť do užívania 3 špeciálne automobily

Nissan Navara s nadstavbou a prívesným vozom pre Slovenský Hydrometeorologický Ústav v Bratislave.

Išlo o nákup špeciálnych monitorovacích vozidiel v rámci predmetu zákazky

„Obnova a modernizácia Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia“.

img_2990 img_2994 img_2981

Inštalácia Váhového systému na pobočke ČHMÚ Brno

Počas 25. týždňa sa naša spoločnosť v spolupráci s výrobcom Váhového zariadenia AWS 1 určeného na gravimetrické stanovenie

naprášených filtrov priemeru 47 mm zúčastnila na inštalácii uvedeného systému na brnenskej pobočke ČHMÚ.

Je to už v poradí druhý Váhový systém inštalovaný v rámci projektu Inovácie národnej imisnej siete v ČR.

11050810_836128559775541_339188738728259034_n 10469948_836128613108869_5226747697220843180_n 11046234_836128763108854_4353287481701336355_o
picture-017 picture-028 picture-029Projekt dodávky 98 monitorovacích staníc pre ČHMÚ

Počas mesiaca Máj sa naše realizačné oddelenie prehuplo do 2. polovice výroby a dodávok

monitorovacích staníc pre ČHMÚ v rámci projektu „Inovace Státní Imisní Sítě a nástrojů hodnocení kvality ovzduší“


img_0147
img_0149
img_0151Expedícia meracích staníc EGYPT - máj 2015

Začiatkom Mája spoločnosť ENVItech s.r.o. v spolupráci so svojou dcérskou spoločnosťou

ENVItech Enviromental Services zo severného Cypru vyexpedovala 4 emisné stanice vrátane vybavenia určené pre egypstkého zákazníka, spoločnosť Egypt Scientific.

dscn9934 dscn9944 dscn9946


Spoločné stretnutie ENVItech Trenčín a ENVItech Bohemia v dňoch 23 - 24. 4. 2015 v Trenčianských Tepliciach

V dňoch 23. – 24.4. sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnilo tradičné každoročné stretnutie spoločností Envitech s.r.o. a Envitech Bohemia s.r.o.

Počas uvedených dvoch dní si okrem tradičného zhodnotenia uplynulého roku obe spoločnosti vymenili predstavy a vízie ďalšej spolupráce najmä pri realizácii kľúčových zákaziek roku 2015.


dscn0096 dscn0097
dscn0109 dscn0107Kontrolný deň stanice ČHMÚ v dňoch 16 - 17.4.2015

Dňa 16.4. sa uskutočnil kontrolný deň v rámci projektu dodávky 98 ks monitorovacích staníc pre Český hydrometeorologický ústav.

Kontrolného dňa sa zúčastnili zástupcovia ČHMÚ pobočky Ústí nad Labem, ktorí si okrem iného prezreli aj výrobné priestory našej spoločnosti v priestoroch areálu Letecké opravovane a.s.

dscn0070 dscn0071 dscn0078
dscn9910 dscn9938 dscn9913


Automatický váhový systém AWS-1

V druhej polovici marca inštalovala naša spoločnosť v pobočke ČHMÚ v Ústí nad Labem prvý Automatický váhový systém AWS-1 pre gravimetrické stanovenie naprášených filtrov priemeru 47 mm.

Ide o vôbec prvú inštaláciu tohto systému s klimatizačnou jednotkou v krajinách strednej a východnej Európy.

Počas nasledujúcich 4 mesiacov bude Envitech s.r.o. v spolupráci s výrobcom zariadenia inštalovať ešte ďalšie dva Váhové systémy v pobočkách ČHMÚ v Brne a v Prahe.

picture-043 picture-004
picture-009 picture-050

Automatic weighing system - AWS datasheetVo Februári 2015 sme zahájili výrobu a inštaláciu vybavenia 98 ks kontajnerov – monitorovacích staníc pre Český hydrometeorologický ústav v rámci

zákazky Rekonštrukcie národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia v ČR.

dscn1111 dscn1122

Koncom roka 2014 odovzdala spoločnosť Envitech s.r.o. do užívania 7 monitorovacích staníc s vybavením, určených pre zákazníka Zdravotní Ústav se sídlem v Ostravě.

Následne sme pre túto inštitúciu rekonštruovali mobilný monitorovací voz Mercedes.

img_1103 img_1132
20141211_085553 20141210_103919


Veľtrh ECOFAIR Energetika 2014

Naša spoločnosť sa v dňoch 13. - 16.10 2014 zúčastnila
na medzinárodnom veľtrhu ECOFAIR, ENERGETIKA 2014 v srbskom
Belehrade.
Tento veľtrh ochrany životného prostredia je špecializovanou akciou a
zároveň najdôležitejším veľtrhom v oblasti Ekológie a životného
prostredia v celom balkánskom regióne. Veľtrh sa koná pod záštitou
srbského Ministerstva životného prostredia a je organizovaný v úzkej
spolupráci s Hospodárskou komorou Srbska.

fullsizerender(1)
img_0326Datalogger E-log zmenil svoj "šat"

Datalogger E-log predstavuje inteligentný systém pre sledovanie a prevádzku meracích staníc. Jedná sa o univerzálny a robustný nástroj umožňujúci najmä zber a spracovanie meraných dát, rovnako ako aj diaľkové ovládanie prvkov systému. Pre svoju mnohostrannosť ho možno využiť takmer pre všetky systémy v oblasti merania

elog1Konferencia "Znečištění ovzduší a zdraví"

Koncom Apríla 2014 sa pracovníci obchodného oddelenia zúčastnili konferencie „Znečištění ovzduší a zdraví“, ktorá sa uskutočnila už tradične v šumavskom rekreačnom stredisku Špičák v Železnej Rude pod záštitou Zdravotního ústavu a partnerov konferencie, spoločností Horiba a Envitech Bohemia s.r.o.

Počas konferencie vystúpili so svojimi príspevkami odborné inštitúcie na témy : Vonkajšie ovzdušie, Vnútorné ovzdušie a Pracovné ovzdušie

unnamedSpoločnosť pokračuje v expanzii svojej produkcie aj do krajín Blízkeho východu či Severnej Afriky. 
Po dodávkach monitorovacích staníc kvality ovzdušia z roku 2013 pre Libanon sme následne expedovali 4 stanice určené pre emisnú aplikáciu Líbyjskej elektrárne Obari a vo
februári  2014 taktiež 4 emisné monitorovacie stanice do Iraku, pre elektráreň Najbiya.

img_7297 img_7541-(1)
dscn0018-(2) dscn0047-(1)
pb200004-(2) pb200008-(2)
dscn0053-(1) dscn0055-(1)


Rozvoj obchodnej spolupráce v Líbyi

Dňa 18.12.2013 sa zástupcovia spoločnosti ENVItech s.r.o. zúčastnili na pôde Slovenskej agentúry pre rozvoj investícii a obchodu (SARIO) na pracovnom stretnutí so zástupcami Slovensko-líbyjskej obchodnej komory. Predmetom stretnutia bolo posúdenie vzájomnej spolupráce a možnosti presadenia produkcie a služieb našej spoločnosti na líbyjskom trhu v oblasti životného prostredia. Po dodávkach mobilného komplexného zariadenia určeného na monitoring kvality ovzdušia pre Univerzitu v Tripolise a kontajnerov s vybavením a príslušenstvom dodávaných pre emisnú aplikáciu elektrárne Obari sa tak otvára priestor pre ďalšiu spoluprácu a potencionálne obchodné príležitosti v tejto  severoafrickej krajine.

unnamed
Riaditeľ spoločnosti Ing. Hrdina s prezidentom Slovensko-líbyjskej
obchodnej komory (honorárnym konzulom) Ing. Mohamedom Elmezughim
 

ODBORNÁ KONFERENCIA – „SETKÁNÍ V ČISTÉM OVZDUŠÍ“

V dňoch 18.9. – 19.9.2013 sme sa zúčastnili 10. Ročníku odbornej konferencie V Novom Měste na Moravě zameranej na nové trendy v oblasti monitoringu životného prostredia.DOBUDOVANIE AuSVaV PRE BRATISLAVSKé ZIMNÉ ŠTADIÓNY O.NEPELU A V. DZURILLU

Naša spoločnosť v priebehu roku 2013 dobudovala a rozšírila Autonómny systém varovania a vyrozumenia pre oba bratislavské zimné štadióny O.Nepelu a V. Dzurillu.
Súčasťou oboch zákaziek bolo aj vypracovanie projektu optimalizácie úniku nebezpečnej látky (NH3) a prepojenie so systémom varovania a vyrozumenia 
civilnej ochrany MV SR. Prevádzkovateľ na vizualizáciu a kontrolu stavu a spojenia systému využíva online web aplikáciu vyvinutú našou spoločnosťou
„OCHRANA OVZDUŠIA 2012“

V dňoch 28.-30. 11. 2012 sa zástupcovia našej spoločnosti zúčastnili medzinárodnej konferencie „OCHRANA OVZDUŠIA 2012“, ktorá sa každoročne koná na Štrbskom plese.
Na konferencii sme prezentovali nový produkt, na vývoji ktorého sme pracovali počas posledných mesiacov uplynulého roku - datalogger E-log.                          
207


FIRECO 2011

V dňoch 5.-7.5.2011 sa naša spoločnosť zúčastnila 10. ročníka medzinárodnej výstavy hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky FIRECO, kde sme vystavovali
autonómne varovné systémy a za protipovodňový varovný systém LVS sme získali zlatú medailu FIRECO.

17 

 

 

 

 

tomenu