Aktuality

tomenu

 

Mobilné monitorovacie laboratórium – jednonápravový nebrzdený príves

Počas uplynulého mesiaca (marec 2017) sme odovzdali do užívania nášmu rakúskemu klientovi mobilné monitorovacie laboratórium – jednonápravový nebrzdený príves.

Ide o veľmi praktické prevedenie mobilnej monitorovacej stanice určené prevažne na monitoring prachových častíc PM10 a PM2,5, kde celková hmotnosť nepresahuje 500 kg.

picture-022 picture-069
   

Nízkoobjemový vzorkovač PNS 18T6. 1DM

PNS 18T-DM-3.1/6.1 sampling system sa používa na zber prachových častíc v interiéri ako aj v exteriéri.                             

Je to kombinácia doposiaľ overenej vzorkovacej jednotky – modelu MVS 6.1 a výmenníka filtrov v rámci jednej kompaktnej skriňovej stanice. Kombinácia MVS a PNS jednotiek umožňuje monitoring koncentrácie prachových častíc na jednom meracom mieste. Výmeny filtrov sú vykonávané v predprogramovaných intervaloch automaticky.

datasheet PNS 18T6. 1DM

derenda


Viac ako rok po odovzdaní diela v rámci projektuInovace Státní Imisní Sítě a nástrojů hodnocení kvality ovzduší - Vybavení měřicí sítě kvality ovzduší“

pre Český hydrometeorologický ústav sa vo Veľkých Bíloviciach konala koordinačná porada za účasti zástupcov ČHMÚ a dodávateľských spoločností ENVItech Bohemia s.r.o. a ENVItech s.r.o.,

kde boli prezentované a vzájomne konzultované skúsenosti s prevádzkou jednotlivých zariadení dodávaných v rámci tohto projektu.

 

Celý tento rok sa nesie v znamení 25 výročia založenia našej spoločnosti, ale aj českého Envitechu Bohemia s.r.o. a práve jej riaditeľ Ing. Zdeněk Grepl  

bol požiadaný o krátky hodnotiaci rozhovor, ktorý si môžete prečítať prostredníctvom linku uvedeného nižšie :  

 https://envitech-bohemia.flox.cz/files/0000-news/news-2017-1.pdf

 


Dnešným dňom, t.j. 1.2.2017 vstupujú do platnosti nové Všeobecné obchodné podmienky (VOP) našej spoločnosti ako aj Všeobecné záručné podmienky (VZP).

Tieto dokumenty sú od dnešného dňa oficiálne uverejnené aj na našej webovej stránke :

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

V nadväznosti na uverejnenie týchto dokumentov spoločnosť po dlhšej dobe aktualizovala aj cenník svojich produktov a služieb pre rok 2017 a jeho aktuálnu verziu poskytne individuálnym klientom na vyžiadanie.

Platnosť cenníka 2017 nadobúda účinnosť taktiež dnešným dňom. Všetky tieto dokumenty sú k dispozícii aj v anglickom jazyku.

envi3d_white


Projekt ZOUK - dodávka 4 AMS pre Libanon

V posledný Novembrový týždeň roku 2016 naša spoločnosť vyexpedovala z Trenčína 4 emisné monitorovacie stanice s vybavením určené pre elektráreň v Libanonskom Bejrúte.

Spoločnosť sa tomuto zaujímavému projektu venovala takmer pol roka, kedy sme riešili dodávku a realizáciu staníc, ich vybavenie, inštaláciu komponentov ako aj systém zberu dát.

Samotná inštalácia a oživenie na mieste v Libanone - taktiež za našej účasti prebiehala počas Januára 2017.  

img_5071

Inštalácia Certifikácia SW produktu WinImag/WinEmag

V nadväznosti na Pre-assesment meeting ktorý naša spoločnosť absolvovala v priebehu roka 2016 a v zmysle záverov auditu vývoja životného cyklu softvéru,

spoločnosť zaobstarala softverové nástroje a implementovala zmeny požadované zástupcom certifikačného orgánu.

Následne po konzultáciach ktoré prebiehali elektronickou formou, spoločnosť absolvuje v polovici Februára Main Assessment meeting, ktorý bude mať charakter auditu aplikačného softvéru použitím a uplatnením kritérii MCERT noriem.

Najväčšou výzvou v rámci uvedeného auditu bude pre spoločnosť Posudzovanie SW vzhľadom na Data mangement. O priebehu a výsledkoch nadchádzajúceho auditu – Main assessment meeting - Vás budeme informovať v krátkom čase.

mcert

Inštalácia monitorovacej stanice AMS kamenné námestie v Bratislave.

V stredu 18.08.2016 odovzdala naša spoločnosť do užívania SHMÚ ďalšiu monitorovaciu stanicu – AMS Kamenné námestie, čím prevádzkovateľ Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia nadviazal na projekt obnovy NMSKO z roku 2015.

Priamo v centre Bratislavy tak pribudla moderná hot-spot stanica v vybavením. Súčasťou dodávky bolo komplexné riešenie HW a SW nástrojov tak, aby stanica mohla byť pripojená do systému zberu dát národnej monitorovacej siete.

img_4698 img_4626

Stretnutie ENVItech Bohemia a ENVItech s.r.o. 2016 v Olomouci 

V dňoch 28. – 29.4. sa po roku opäť uskutočnilo tradičné stretnutie spoločností ENVitech s.r.o. a ENVitech Bohemia. Miestom stretnutia bol tentokrát moravský Olomouc.

Obe spoločnosti na stretnutí sumarizovali predošlý rok a vzájomne sa oboznámili o novinkách a obchodných príležitostiach v roku 2016.  

dscn1749


CEM LISABON 2016

Naša spoločnosť sa zúčastnila na 12. Medzinárodnej konferencii a výstave Emisného monitoringu, ktorý sa  konal v termíne: 18 - 20. Mája 2016. V portugalskom Lisabone.

Spoločnosť prezentovala :

- meracie systémy

- DAS a softwérové vybavenie

- Data loggery

- Certifikované kontajnery

- Akreditované kontrolné merania

dsc_4788

cem-envitech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tomenu