ENVInews 2021_2

Aktuálne sme pripravili nové číslo ENVInews, v ktorom predstavujeme témy ako: Nové produkty ENVItech – E-Dat, AuRes 2020, Odberový systém OSYS, produkty pre konektivitu Teltonika, upgrade senzorických jednotiek enviDUST a enviSENS Novinky monitorovacie laboratória – Jubilejný 500-tý kontajner PL500, AeroLAB, Modulárne monitorovacie laboratória Nové produkty ENVEA  – VOC72E pre analýzu prchavých organických látok, produkty pre…