ENVItech group

V tomto roku si spoločnosť ENVItech  pripomína 25. výročie svojho založenia.

Nosným programom spoločnosti bola a je ekológia. Spoločnosť sa špecializuje na vývoj, výskum a výrobu v oblasti monitorovacích a informačných systémov pre podniky, mestá, štátne siete.

Za posledných 25 rokov sme sa podieľali na vybudovaní štátnej siete monitorovania kvality ovzdušia v SR a ČR.

Havarijné a varovné systémy, dodávky meteorologických snímačov a systémov, vývoj programového vybavenia a meracích prístrojov, projektová činnosť, štúdie priemyselných rizík, meranie kvality ovzdušia pre podniky, štátnu správu a samosprávu, pre výstavbu ciest  a diaľnic a podobne tvorí významnú časť našej produkcie.

ENVItech, s.r.o.

Adresa

ENVItech s.r.o Janka Kráľa 16 911 01 Trenčín Slovenská republika

Telefón

+421 32 656 35 11

Email

envitech[-at-]envitech.sk

Info

Výrobné priestory:     Hanzlíkovská 1, Trenčín 911 05  Zodpovedný pracovník: Jaroslav Masaryk Strediská/pobočky:    Veľké Kapušany

  • Malokapušianska 50, 079 01  Veľké Kapušany, SR
  • Zodpovedný pracovník: Viliam Niedel

ENVItech Bohemia - sesterská spoločnosť

Adresa

ENVItech Bohemia Ovocná 34/1021 161 00 Praha 6 Česká republika

Info

Hlavné špecializácie: monitorovacie systémy, systém kontinuálneho merania emisií, detekčné systémy pre priemyslové prevádzky, služby v oblasti životného prostredia, spracovanie a prenos dát, ďalšia špecializácia

Telefón

+420 257 312 750

Email

eb[-at-]envitech-bohemia.cz

Info

Strediská/pobočky: Ústí nad Labem – Adresa: Masarykova 633/318, 400 01 Ústí nad Labem Zodpovedný pracovník: Ing. Zbyněk Novák Brno – Adresa: Polní 780/92, 639 00  Brno-Štýřice Zodpovedný pracovník: Ing. Pavol Chaloupecký IDEA – ENVI s.r.o. Adresa: Havlíčková 234/1,  757 01  Valašské Meziřičí – vzdelávanie, usporiadanie kurzov a školení

Organizačná zložka Libanon: ENVItech Bohemia, Lazarieh Building, Riad el Solh street, Block 2 A-4, Beirut, Lebanon

Kancelária Dubaj: Office No: 1205, Al Thuraya Tower 1, Dubai Media City, Dubai – UAE

DCÉRSKE SPOLOČNOSTI:

ENVImonitor

Adresa

Tovarišstvo ENVIMONITOR, ul. Surikova street 3, 03035 Kyjev, Ukrajina

Telefón

Email

info@envimonitor.com.ua

Info

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ЕНВІМОНІТОР“
Місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Сурікова, будинок 3, офіс 43

IČO – Ідентифікаційний код: 42285420

DIČ – Номер взяття на облік у Державній податковій інспекції у Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві: 265818154988

ENVItech Environmental Services Ltd.

Adresa

ENVItech Environmental Services Ltd. Zeytin Sokak 28, P.O. Box 50 Girne / Esentepe – K.K.T.C. Mersin 10, Turkey

Telefón

+90 542 878 20 99

Email

info[-at-]envitechservices.com

Info

Hlavné špecializácie: • Imisné monitorovacie systémy • Systémy pre monitorovanie emisií • Detekcie plynov, núdzové a výstražné systémy • Monitoring vody • Monitoring dopravy • poradenské a vzdelávacie služby • Zber dát, vyhodnocovanie a modelovací software.

IDEA - ENVI

Adresa

IDEA – ENVI Havlíčkova 234/1 757 01 Valašské Meziříčí

Telefón, fax

Tel.:571 613 711 Fax: 571 614 669

Email

nov[-at-]idea-envi.cz

Info

Hlavné činnosti:

  • analýza, syntéza užívateľských potrieb
  • tvorba projektov
  • tvorba komplexných distribuovaných relačných databáz
  • vývoj programových prostriedkov client-server
  • Prezentácia výstupných dát prostredníctvom WWW serveru
  • Integrácia dát z rôznych zdrojov
  • Tvorba aplikácii GIS a ich väzba na dátové základne
  • Podporné softwarové aplikácie