Nové produkty

Zatvorené 15.-16.4.2019

Ospravedlňujeme sa všetkým zákazníkom a dodávateľom, ale bohužiaľ v termíne od 15 do 16.4. 2019 nebudeme prítomní v spoločnosti, z dôvodu výjazdného zasadnutia spoločností ENVItech s.r.o. a ENVItech Bohemia s.r.o. (ČR). Budeme sa na Vás znova tešiť 17. 4. 2018. V naliehavých prípadoch budeme k dispozícii na mobilných telefónoch. Ďakujeme za pochopenie.

Výstava AQUA 14.-15.6.2022 EXPO CENTER TRENČÍN

  ENVItech s.r.o. sa zúčastní 23. medzinárodnej špecializovanej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí – AQUA, ktorá sa uskutoční 14. – 15.6.2022 v EXPO CENTER TRENČÍN.      

Details

Vybudovanie Centra kontinuálneho monitorovania odpadových vôd na Severnom Cypruse

Minister životného prostredia a cestovného ruchu Tureckej republiky severného Cypru, Jeho Excelencia pán Fikri Ataoğlu, v júni 2021 podpísali zmluvu so zástupcami našej spoločnosti na vybudovanie Centra kontinuálneho monitorovania odpadových vôd na Severnom Cypruse. Súčasťou pilotného projektu je taktiež dodávka prvej monitorovacej stanice kvality vody (WQMS) pre kontinuálne meranie znečistenia z čističiek odpadových vôd v…

Details