Company ENVItech s.r.o

Since inception in 1992, provides comprehensive solutions of monitoring systems for environmental protection.

Services

realizačné_projekty2
Konzultačné_služby
servis

AMBIENT AIR QUAILTY MONITORING

Stacionárne a mobilné laboratória monitorovania kvality ovzdušia

Akreditované merania:

znečisťujúce látky

CO, NO, NO2, NOx, SO2, PM2,5, PM 10

Meteorologické veličiny

Doplnkové merania

IMPLEMENTATION PROJECTS

Projekty imisných / emisných monitorovacích systémov

Dodávka monitorovacích systémov

Projekt varovného systému pre podniky

Vývoj monitorovacích systémov a softvérov

CONSULTING SERVICES

Komplexné poradenské služby v oblasti monitorovacích systémov životného prostredia

Poradenské služby v oblasti lokálnych varovných a detekčných systémov

SERVICE WORKS

Operatívny a profylaktický záručný a pozáručný servis

Monitoring systems

IMMISION monitoring systems
EMMISION monitoring systems
Meteosystems
Warning systems
Warning and detection systems
MONITORING SYSTEMS

Software

ENVItech s.r.o. provides comprehensive environmental services.
The delivery of complex monitoring systems is also conditioned by the software equipment of the system.

References

Our clients