ENVItech s.r.o.
Janka Kráľa 16
911 01  Trenčín
Slovak Republic
T: +421 32 656 35 11
F: +421 32 656 35 26
envitech@envitech.sk

IČO: 314 134 98
IČ DPH: SK 2020383959

Production and storage facility:
J. Psotného 2047
911 05  Trenčín

 

 

Directory

Mgr. Katarína Mokráňová
mokranova@envitech.sk
+421 32 656 35 11
+421 903 240 736
Ing. Drahomíra Vojtíšková
vojtiskova@envitech.sk
+421 32 656 35 12
+421 905 786 366
Head of laboratory LMKO:
Ing. Marcel Ochodnický
ochodnicky@envitech.sk
+421 32 656 35 14
+421 903 908 261
Quality manager  LMKO a ISO 9001:
Ing. Miloš Humera
humera@envitech.sk
Assistant executive LMKO:
Ing. Ivona Michálková
michalkova@envitech.sk
+421 32 656 35 15
+421 903 780 226
Technician LMKO:
Peter Adamec
padamec@envitech.sk
Ján Češko
cesko@envitech.sk
Ing. Michal Urda
urda@envitech.sk
+421 32 656 35 10
+421 903 720 460
Ing. Radoslav Bernát
bernat@envitech.sk
+421 32 656 35 23
+421 903 720 771
Ing. Karol Hrdina
hrdina@envitech.sk
+421 32 656 35 13
+421 903 720 705
Ing. Marcel Ochodnický
ochodnicky@envitech.sk
+421 32 656 35 14
+421 903 908 261
Ing. Ivona Michalková
michalkova@envitech.sk
+421 32 656 35 15
+421 903 780 226
Ing. Michal Urda
urda@envitech.sk
+421 903 720 460
Servisný technik:
Ing. Miloš Humera
humera@envitech.sk
Servisný technik:
Štefan Hrabovský
hrabovsky@envitech.sk
Servisný technik:
Viliam Niedel
vniedel@gmail.com
Servisný technik:
Ján Češko
cesko@envitech.sk
Riaditeľ spoločnosti a obchodný riaditeľ:
Ing. Karol Hrdina
hrdina@envitech.sk
+421 32 656 35 13
+421 903 720 705
Technický riaditeľ:
Ing. Radoslav Bernát
bernat@envitech.sk
+421 32 656 35 23
+421 903 720 771
Riaditeľ pre IT:
Ing. Vladimír Adamec
adamec@envitech.sk
+421 32 656 35 22
+421 903 720 706
Výkonný riaditeľ:
Ing. Michal Urda
urda@envitech.sk
+421 32 656 35 10
+421 903 720 460
Ing. Dušan Orolin
orolin@envitech.sk
Ing. Roman Češka
ceska@envitech.sk
Bc. Martin Vojtek
vojtek@envitech.sk
Ing. Miloš Humera
humera@envitech.sk
Michal Adamec
adamecm@envitech.sk
Ing. Viliam Vasko
vasko@envitech.sk
PR a projekt manažér
MgA. Jakub Hrdina, PhD.
+420 724 391 337

V prípade záujmu Vám veľmi radi pripravíme a zašleme konkrétnu cenovú ponuku.

Napriek širokému portfóliu produktov spoločnosti ENVItech, s.r.o, z ktorých veľká časť pochádza z vlastného vývoja, nie je možné pokryť všetky špecifické požiadavky zákazníka štandardne dodávanými produktmi. V takomto prípade dokážeme upraviť existujúce produkty alebo vyvinúť nové produkty podľa špecifických požiadaviek. Preto budeme radi, ak nás v prípade záujmu oslovíte prostredníctvom kontaktného formulára.

    Ochrana
    osobných údajov

    Zásady ochrany osobných údajov