ENVItech s.r.o.
Janka Kráľa 16
911 01  Trenčín
Slovenská republika
T: +421 32 656 35 11
F: +421 32 656 35 26
envitech@envitech.sk
IČO: 314 134 98
IČ DPH: SK 2020383959
Výrobné a skladové priestory:
Hanzlíkovská 1
911 05  Trenčín

 

 

Napriek širokému portfóliu produktov spoločnosti ENVItech, s.r.o, z ktorých veľká časť pochádza z vlastného vývoja, nie je možné pokryť všetky špecifické požiadavky zákazníka štandardne dodávanými produktmi. V takomto prípade dokážeme upraviť existujúce produkty alebo vyvinúť nové produkty podľa špecifických požiadaviek. Preto budeme radi, ak nás v prípade záujmu oslovíte prostredníctvom kontaktného formulára.

Menný telefónny zoznam:

Riaditeľ spoločnosti a obchodný riaditeľ:
Ing. Karol Hrdina
+421 32/656 35 13
hrdina@envitech.sk
Technický riaditeľ:
Ing. Radoslav Bernát
+421 32/656 35 23
bernat@envitech.sk
karol_hrdina
Riaditeľ pre IT:
Ing. Vladimír Adamec
+421 32/656 35 22
adamec@envitech.sk
Výkonný riaditeľ:
Ing. Michal Urda
+421 32/656 35 10
+421 903 720 460
urda@envitech.sk
michal_urda

Obchodné oddelenie:

Ing. Marcel Ochodnický
+421 32/656 35 14
+421 903 908 261
ochodnicky@envitech.sk
Marcel Ochodnický
Ing. Ivona Michalková
+421 32/656 35 14
+421 903 780 226
michalkova@envitech.sk
Michalikova_ivona

Laboratórium monitorovania kvality ovzdušia:

Vedúci laboratória LMKO:
Ing. Marcel Ochodnický
+421 32/656 35 14
+421 903 908 261
ochodnicky@envitech.sk
Marcel Ochodnický
Zástupkyňa vedúceho LMKO:
Ing. Ivona Michálková
+421 32/656 35 14
+421 903 780 226
michalkova@envitech.sk
Michalikova_ivona
Manažér kvality  LMKO a ISO 9001:
Ing. Miloš Humera
+421 32/656 35 16
+421 903 240 787
humera@envitech.sk
milos_humera

Technické oddelenie, oddelenie vývoja, IT oddelenie:

Ing. Dušan Orolin
+421 32/656 35 21
+421 903 763 907
orolin@envitech.sk
Ing. Roman Češka
+421 32/656 35 16
+421 903 724 709
ceska@envitech.sk
dušan_orolin
roman_ceska
Ing. Miloš Humera
+421 32/656 35 16
+421 903 240 787
humera@envitech.sk
Michal Adamec
+421 32/656 35 22
+421 902 482 965
adamecm@envitech.sk
milos_humera
michal_adamec

Servisné oddelenie:

Viliam Niedel
+421 911 664 969
vniedel@gmail.com
viliam_niedl
Štefan Hrabovský
+421 32/656 35 24
+421 910 905 705
hrabovsky@envitech.sk
hrabovsky

Ekonomické oddelenie, personalistika:

Sekretariát, fakturácie, dispečink :

Ing. Drahomíra Vojtíšková
+421 32/656 35 11 (pondelok a štvrtok)
vojtiskova@envitech.sk
vojtiškova
Tatiana Pagáčová
+421 32/656 35 11
+421 903 240 736
pagacova@envitech.sk
pagacova

Realizačné oddelenie:

Jaroslav Masaryk
+421 907 890 130

Marketingové oddelenie:

PR a projekt manažér
MgA. Jakub Hrdina, PhD.
+421 902 898 510
+420 724 391 337