ENVItech s.r.o.
Janka Kráľa 16
911 01  Trenčín
Slovenská republika
T: +421 32 656 35 11
F: +421 32 656 35 26
envitech@envitech.sk

IČO: 314 134 98
IČ DPH: SK 2020383959

Výrobné a skladové priestory:
J. Psotného 2047
911 05  Trenčín

 

 

Menný telefónny zoznam

Mgr. Katarína Mokráňová
mokranova@envitech.sk
+421 32 656 35 11
+421 903 240 736
Ing. Drahomíra Vojtíšková
vojtiskova@envitech.sk
+421 32 656 35 12
+421 905 786 366
Vedúci laboratória LMKO:
Ing. Marcel Ochodnický
ochodnicky@envitech.sk
+421 32 656 35 14
+421 903 908 261
Manažér kvality  LMKO a ISO 9001:
Ing. Miloš Humera
humera@envitech.sk
Zástupkyňa vedúceho LMKO:
Ing. Ivona Michálková
michalkova@envitech.sk
+421 32 656 35 15
+421 903 780 226
Technici LMKO:
Ján Češko
cesko@envitech.sk
Ing. Michal Urda
urda@envitech.sk
+421 32 656 35 10
+421 903 720 460
Ing. Radoslav Bernát
bernat@envitech.sk
+421 32 656 35 23
+421 903 720 771
Ing. Marcel Ochodnický
ochodnicky@envitech.sk
+421 32 656 35 14
+421 903 908 261
Ing. Ivona Michalková
michalkova@envitech.sk
+421 32 656 35 15
+421 903 780 226
Ing. Michal Urda
urda@envitech.sk
+421 903 720 460
Servisný technik:
Ing. Miloš Humera
humera@envitech.sk
Servisný technik:
Štefan Hrabovský
hrabovsky@envitech.sk
Servisný technik:
Viliam Niedel
vniedel@gmail.com
Technický riaditeľ:
Ing. Radoslav Bernát
bernat@envitech.sk
+421 32 656 35 23
+421 903 720 771
Výkonný riaditeľ:
Ing. Michal Urda
urda@envitech.sk
+421 32 656 35 10
+421 903 720 460
Ing. Dušan Orolin
orolin@envitech.sk
Ing. Roman Češka
ceska@envitech.sk
Bc. Martin Vojtek
vojtek@envitech.sk
Ing. Miloš Humera
humera@envitech.sk
Michal Adamec
adamecm@envitech.sk
Ing. Viliam Vasko
vasko@envitech.sk

V prípade záujmu Vám veľmi radi pripravíme a zašleme konkrétnu cenovú ponuku.