ENVItech s.r.o.
Janka Kráľa 16
911 01  Trenčín
Slovenská republika
T: +421 32 656 35 11
F: +421 32 656 35 26
envitech@envitech.sk
IČO: 314 134 98
IČ DPH: SK 2020383959
Výrobné a skladové priestory:
Hanzlíkovská 1
911 05  Trenčín

 

 

Napriek širokému portfóliu produktov spoločnosti ENVItech, s.r.o, z ktorých veľká časť pochádza z vlastného vývoja, nie je možné pokryť všetky špecifické požiadavky zákazníka štandardne dodávanými produktmi. V takomto prípade dokážeme upraviť existujúce produkty alebo vyvinúť nové produkty podľa špecifických požiadaviek. Preto budeme radi, ak nás v prípade záujmu oslovíte prostredníctvom kontaktného formulára.

Menný telefónny zoznam:

Riaditeľ spoločnosti a obchodný riaditeľ:
Ing. Karol Hrdina
hrdina@envitech.sk
Technický riaditeľ:
Ing. Radoslav Bernát
bernat@envitech.sk
Riaditeľ pre IT:
Ing. Vladimír Adamec
adamec@envitech.sk
Výkonný riaditeľ:
Ing. Michal Urda
urda@envitech.sk

Obchodné oddelenie:

Ing. Marcel Ochodnický
ochodnicky@envitech.sk
Ing. Ivona Michalková
michalkova@envitech.sk

Laboratórium monitorovania kvality ovzdušia:

Vedúci laboratória LMKO:
Ing. Marcel Ochodnický
ochodnicky@envitech.sk
Zástupkyňa vedúceho LMKO:
Ing. Ivona Michálková
michalkova@envitech.sk
Manažér kvality  LMKO a ISO 9001:
Ing. Miloš Humera
humera@envitech.sk

Technické oddelenie, oddelenie vývoja, IT oddelenie:

Ing. Dušan Orolin
orolin@envitech.sk
Ing. Roman Češka
ceska@envitech.sk
Ing. Miloš Humera
humera@envitech.sk
Michal Adamec
adamecm@envitech.sk

Servisné oddelenie:

Viliam Niedel
vniedel@gmail.com
Štefan Hrabovský
hrabovsky@envitech.sk

Ekonomické oddelenie, personalistika:

Sekretariát, fakturácie, dispečink :

Ing. Drahomíra Vojtíšková
vojtiskova@envitech.sk
Tatiana Pagáčová
pagacova@envitech.sk

Realizačné oddelenie:

Jaroslav Masaryk

Marketingové oddelenie:

PR a projekt manažér
MgA. Jakub Hrdina, PhD.
+421 902 898 510
+420 724 391 337