Uvedené referenciu sú výňatkom dodávok ENVItech, s.r.o. Ďalšie inštalované kompletné AMS v ČR a zahraničí, viac ako 120 dodávok emisného vyhodnocovacieho systému pre podniky v Turecku, Libanone, Spojených Arabských Emirátoch, Severnom Cypre.

 

Prevádzkovateľ

Počet AMS/DAS

Popis AMS

Slovnaft Bratislava

10

DAS (vyhodnocovací systém)– sw WinEMAG, CAS (centrálna stanica) – Central Em, prenos dát na SIŽP

Chemko Strážske, DASTIB

spaľovňa odpadov

1

AMS-NOX, SO2, CO, O– ENDA 661

TZL – Durag DR 300-40

TOC – Thermo FID

DAS – sw WinEMAG, CAS – Central Em, prenos dát na SIŽP

SPP, a.s./eustream a.s.

Kompresorová stanica 02

2

AMS NOX, CO, O– ENDA 642

DAS – sw WinEMAG, CAS – Central Em, zverejňovanie dát na web stránke

SPP, a.s./eustream a.s.

Kompresorová stanica 01

6

AMS NOX, CO, O– ENDA 642

DAS – sw WinEMAG, CAS – Central Em, zverejňovanie dát na web stránke

SPP, a.s./eustream a.s.

Kompresorová stanica 03

4

AMS NOX, CO, O– 2 x ENDA 642

2 x VA-3000/HORIBA

DAS – sw WinEMAG, CAS – Central Em, zverejňovanie dát na web stránke

SPP, a.s./eustream a.s.

Kompresorová stanica 04

2

AMS NOX, CO, O– ENDA 642

DAS – sw WinEMAG, CAS – Central Em, zverejňovanie dát na web stránke

Spaľovňa KOSIT Košice

1

AMS NOX, SO2, CO, O2, HCl – MIR 9000

TZL – DURAG DR 300-40

TOC – Thermo FID,

vlhkosť – Hygrophil h 4220

DAS – sw WinEMAG, CAS – Central Em, prenos dát na SIŽP cez modem

Cementáreň

Turňa nad Bodvou

1

DAS – sw WinEMAG, CAS – Central Em, prenos dát na SIŽP cez modem

Zvolenská Teplárenská a.s.

2

DAS – sw WinEMAG, CAS – Central Em, prenos dát na SIŽP cez modem

Nemocnica Revúca,

spaľovňa odpadov

1

AMS NOX, CO, O2 – ENDA 642

TOC – Thermo FID

DAS – sw WinEMAG, CAS – Central Em, prenos dát na SIŽP cez modem

Fakultná nemocnica Nitra, spaľovňa odpadov

1

AMS NOX, CO, O– ENDA 642

TOC – Thermo FID

DAS – sw WinEMAG, CAS – Central Em, prenos dát na SIŽP cez modem

VAS, s.r.o. Mojšova Lúčka

spaľovňa odpadov

1

AMS NOX, CO, O– ENDA 642

TOC – Thermo FID

dust – SICK FW 101

DAS – sw WinEMAG, CAS – Central Em, zverejňovanie dát na web stránke

Fakultná nemocnica Martin, spaľovňa odpadov

1

AMS NOX, CO, O– ENDA 642

TOC – Thermo-FID

DAS – sw WinEMAG, CAS – Central Em, zverejňovanie dát na web stránke

Nemocnica Galanta,

spaľovňa odpadov

1

DAS – WinEMAG, prenos dát na SIŽP cez modem

Fecupral Prešov, s.r.o.

spaľovňa odpadov

1

AMS NOX, CO, O– ENDA 642

TOC – Thermo-FID

DAS – sw WinEMAG,

 zverejňovanie dát na web stránke

Bratislavská teplárenská a.s., tepláreň Východ

2

AMS NOX, CO, O– ENDA 642

Bratislavská teplárenská a.s., tepláreň Západ

3

3 x DAS

Tepláreň Matador Púchov

1

DAS –WinEMAG, CAS – Central Em, web info

PPC Investment Bratislava

1

AMS NOX, CO, O2, COENDA/HORIBA

DAS –WinEMAG, CAS – Central Em

 

PPC Energy, a.s. Bratislava

1

AMS

NOX, CO, O2, COENDA/HORIBA DAS –WinEMAG, CAS – Central Em

NsP Myjava, spaľovňa odpadov

1

AMS NOX, CO, O– ENDA 642

TOC – Thermo-FID

DAS – sw WinEMAG,

web info

 

Žilinská teplárenská a.s., kotol K1

1

AMS

SO2, NOX, CO, O– ENDA/HORIBA

TZL – DustHunter (SICK)

 

Žilinská teplárenská a.s., kotol K2

1

AMS SO2, NOX, CO, O– ENDA/HORIBA

TZL – DustHunter (SICK)

Diakol, s.r.o., Strážske

1

 

AMS O2, CO – VA3000/HORIBA

Hnojivá Duslo, s.r.o., Strážske

3

AMS

SO2, NOX, CO, O– ENDA/HORIBA CO2, N20 – VA3000/HORIBA

CH4, CO2  – VA3000/HORIBA

DAS, CAS, web info

Špičkový zdroj č. 1, Prostějov

(elektráreň)

1

AMS NOX, CO, OENDA 642/HORIBA DAS –WinEMAG Cz, CAS, web info

Cementáreň

CRH Rohožník

1

DAS – sw WinEMAG, prezentácia dát na web stránke

Cementáreň

CEMMAC Horné Sŕnie

1

DAS – sw WinEMAG, prezentácia dát na web stránke

Cementáreň Ladce a.s.

1

DAS – sw WinEMAG, prezentácia dát na web stránke

Volkswagen Slovakia, kotolňa

5

5 x DAS

Špičková elektráreň Badín

1

1 x DAS

Špičková elektráreň Panické Dravce

1

1 x DAS

Slovintegra Levice (paroplyn)

2

2 x DAS

Dalkia Žiar nad Hronom

1

1 x DAS