Uvedené referenciu sú výňatkom dodávok ENVItech, s.r.o. Ďalšie inštalované kompletné AMS v ČR a zahraničí, viac ako 120 dodávok emisného vyhodnocovacieho systému pre podniky v Turecku, Libanone, Spojených Arabských Emirátoch, Severnom Cypre.

 

Prevádzkovateľ Počet AMS/DAS Popis AMS
Slovnaft Bratislava 10 DAS (vyhodnocovací systém)– sw WinEMAG, CAS (centrálna stanica) – Central Em, prenos dát na SIŽP
Chemko Strážske, DASTIB

spaľovňa odpadov

1 AMS-NOX, SO2, CO, O– ENDA 661

TZL – Durag DR 300-40

TOC – Thermo FID

DAS – sw WinEMAG, CAS – Central Em, prenos dát na SIŽP

SPP, a.s./eustream a.s.

Kompresorová stanica 02

2 AMS NOX, CO, O– ENDA 642

DAS – sw WinEMAG, CAS – Central Em, zverejňovanie dát na web stránke

SPP, a.s./eustream a.s.

Kompresorová stanica 01

6 AMS NOX, CO, O– ENDA 642

DAS – sw WinEMAG, CAS – Central Em, zverejňovanie dát na web stránke

SPP, a.s./eustream a.s.

Kompresorová stanica 03

4 AMS NOX, CO, O– 2 x ENDA 642

2 x VA-3000/HORIBA

DAS – sw WinEMAG, CAS – Central Em, zverejňovanie dát na web stránke

SPP, a.s./eustream a.s.

Kompresorová stanica 04

2 AMS NOX, CO, O– ENDA 642

DAS – sw WinEMAG, CAS – Central Em, zverejňovanie dát na web stránke

Spaľovňa KOSIT Košice 1 AMS NOX, SO2, CO, O2, HCl – MIR 9000

TZL – DURAG DR 300-40

TOC – Thermo FID,

vlhkosť – Hygrophil h 4220

DAS – sw WinEMAG, CAS – Central Em, prenos dát na SIŽP cez modem

Cementáreň

Turňa nad Bodvou

1 DAS – sw WinEMAG, CAS – Central Em, prenos dát na SIŽP cez modem
Zvolenská Teplárenská a.s. 2 DAS – sw WinEMAG, CAS – Central Em, prenos dát na SIŽP cez modem
Nemocnica Revúca,

spaľovňa odpadov

1 AMS NOX, CO, O2 – ENDA 642

TOC – Thermo FID

DAS – sw WinEMAG, CAS – Central Em, prenos dát na SIŽP cez modem

Fakultná nemocnica Nitra, spaľovňa odpadov 1 AMS NOX, CO, O– ENDA 642

TOC – Thermo FID

DAS – sw WinEMAG, CAS – Central Em, prenos dát na SIŽP cez modem

VAS, s.r.o. Mojšova Lúčka

spaľovňa odpadov

1 AMS NOX, CO, O– ENDA 642

TOC – Thermo FID

dust – SICK FW 101

DAS – sw WinEMAG, CAS – Central Em, zverejňovanie dát na web stránke

Fakultná nemocnica Martin, spaľovňa odpadov 1 AMS NOX, CO, O– ENDA 642

TOC – Thermo-FID

DAS – sw WinEMAG, CAS – Central Em, zverejňovanie dát na web stránke

Nemocnica Galanta,

spaľovňa odpadov

1 DAS – WinEMAG, prenos dát na SIŽP cez modem
Fecupral Prešov, s.r.o.

spaľovňa odpadov

1 AMS NOX, CO, O– ENDA 642

TOC – Thermo-FID

DAS – sw WinEMAG,

 zverejňovanie dát na web stránke

Bratislavská teplárenská a.s., tepláreň Východ 2 AMS NOX, CO, O– ENDA 642
Bratislavská teplárenská a.s., tepláreň Západ 3 3 x DAS
Tepláreň Matador Púchov 1 DAS –WinEMAG, CAS – Central Em, web info
PPC Investment Bratislava 1 AMS NOX, CO, O2, COENDA/HORIBA

DAS –WinEMAG, CAS – Central Em

 

PPC Energy, a.s. Bratislava

1 AMS

NOX, CO, O2, COENDA/HORIBA DAS –WinEMAG, CAS – Central Em

NsP Myjava, spaľovňa odpadov 1 AMS NOX, CO, O– ENDA 642

TOC – Thermo-FID

DAS – sw WinEMAG,

web info

 

Žilinská teplárenská a.s., kotol K1

1 AMS

SO2, NOX, CO, O– ENDA/HORIBA

TZL – DustHunter (SICK)

 

Žilinská teplárenská a.s., kotol K2

1 AMS SO2, NOX, CO, O– ENDA/HORIBA

TZL – DustHunter (SICK)

Diakol, s.r.o., Strážske 1  

AMS O2, CO – VA3000/HORIBA

Hnojivá Duslo, s.r.o., Strážske 3 AMS

SO2, NOX, CO, O– ENDA/HORIBA CO2, N20 – VA3000/HORIBA

CH4, CO2  – VA3000/HORIBA

DAS, CAS, web info

Špičkový zdroj č. 1, Prostějov

(elektráreň)

1 AMS NOX, CO, OENDA 642/HORIBA DAS –WinEMAG Cz, CAS, web info
Cementáreň

CRH Rohožník

1 DAS – sw WinEMAG, prezentácia dát na web stránke
Cementáreň

CEMMAC Horné Sŕnie

1 DAS – sw WinEMAG, prezentácia dát na web stránke
Cementáreň Ladce a.s. 1 DAS – sw WinEMAG, prezentácia dát na web stránke
Volkswagen Slovakia, kotolňa 5 5 x DAS
Špičková elektráreň Badín 1 1 x DAS
Špičková elektráreň Panické Dravce 1 1 x DAS
Slovintegra Levice (paroplyn) 2 2 x DAS
Dalkia Žiar nad Hronom 1 1 x DAS