Internetová prezentácia nameraných údajov Legislatíva z oblasti ochrany ovzdušia ustanovuje povinnosť prevádzkovateľa monitorovacieho systému poskytovať údaje orgánom ochrany ovzdušia a verejnosti. ENVItech, s.r.o. poskytuje ako službu prezentáciu údajov z monitorovacieho systému vo forme web-prezentácie ako komplexné riešenie od získavania údajov z meracieho systému, konverzie údajov do vhodného formátu až po vytvorenie a spravovanie web-stránky so zobrazovaním požadovaných údajov.