Aplikácia & benefity

Na tejto sekcii sa pracuje, ďakujeme za pochopenie

Metodika – enviSENS
Meranie kvality ovzdušia senzorickou jednotkou enviSENS v miestach s vysokou dopravnou záťažou – certifikovaná metodika (PDF, 2,1MB)

Metodika bola vytvorená so štátnou podporou Technologickej agentúry ČR v rámci programu Epsilon v rámci riešenia projektu TH03030278 „Aplikácia nízkonákladových senzorov na meranie kvality ovzdušia v súvislosti s dopravnými opatreniami“ na výskumnej infraštruktúre obstaranej z Operačného programu Výskum a vývoj pre inovácie (CZ.1.05/2. .00/03.0064).

Spracovateľ: Centrum dopravného výskumu v.v.i.
Dátum spracovania: 2020

Ukážky z vyššie uvedenej správy:

Priebeh koncentrácií NO2 meraný referenčným meradlom (Brno-Úvoz) a funkčnými senzorovými vzorkami EN2018-0002 a EN2018-0004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lineárna regresia medzi koncentráciami NO2 meranými senzormi EN2018-0002 (1. testovaný senzor) a EN2018-0004 (2. testovaný senzor)a referenčným meradlom (chemiluminiscencia).