AQ Guard Smart 1000 je kompaktný merací prístroj na stanovenie koncentrácií aerosólových častíc vo vonkajšom ovzduší od nemeckej firmy PALAS. Prístroj vychádza z rovnakého meracieho princípu, založeného na optickom rozptyle jednotlivých častíc, ako zariadenie na meranie jemných častíc Fidas® 200, ktoré je certifikované podľa EN 16450.

AQ Guard Smart 1000 je najmodernejšie dostupné zariadenie na kontinuálne meranie koncentrácie aerosólových častíc vo vonkajšom ovzduší. Vďaka cenovej dostupnosti a vysokej kvalite merania je možné AQ Guard Smart 1000 využiť výrobcovia a užívatelia senzorických jednotiek s nižším rozlíšením a spoľahlivosťou pre porovnávacie merania. Takéto meranie je využívané na kontrolu nastavenia senzorických jednotiek a validáciu nameraných dát pred zverejnením nameranej hodnoty či ich sprístupnenie na ďalšie spracovanie. AQ Guard Smart získal certifikáciu MCERTS pre indikatívny monitoring jemných častíc vo vonkajšom ovzduší.

Benefity

Technológia založená na certifikovanom rade Fidas® 200 (EN 16450 a MCERTS)
Súčasné meranie PM1, PM2.5, PM4, PM10, Cn s vysokým časovým rozlíšením
Jednoduchá a rýchla inštalácia
Vizualizácia dát prostredníctvom cloudu MyAtmosphere alebo webového rozhrania SmartENVI
Komunikácia prostredníctvom GPRS/3G/4G/Ethernet/Wi-Fi, voliteľne: LoRaWAN
Možnosť rozšírenia o meteorologickú stanicu

 

Aplikácia

Monitorovanie kvality ovzdušia v mestách
Projekty Smart Cities
Povrchová ťažba, skládky, stavenisko
Imisný monitoring v rámci priemyselných podnikov
Meranie emisií prachu z cestnej a železničnej dopravy a prístavov
Rizikové oblasti (prírodné a antropogénne)

 

Meracia sieť

AQ Guard Smart 1000 je ideálnym produktom do tzv. hybridnej meracej siete. Táto certifikovaná stanica je inštalovaná v centre záujmovej lokality, okolo nej sú rozmiestnené low-cost senzorické jednotky enviDUST, prípadne enviSENS, doplnené meteostanicami enviMET. AQ Guard Smart 1000 potom pre tieto jednotky slúži ako referenčná/validačná/kalibračná jednotka zaručujúca vysokú kvalitu nameraných dát v celej lokalite.

Ďalšie produkty

enviDUST