ENVItech s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti životného prostredia.
Dodanie komplexných monitorovacích systémov je podmienené aj softvérovou výbavou daného systému.

Softvér našej vlastnej produkcie plní nasledujúce funkcie :
  • snímanie a prenos dát z meracích zariadení, snímačov a analyzátorov do vyhodnocovacieho PC
  • spracovanie získaných dát na prezentačný formát a ich archivácia do databázových systémov
  • spracovanie dát a ich prenos na vyšší nadradený systém (modem – pevná linka, modem – GPRS, internet, intranet,…)
  • prezentácia nameraných dát na spracovateľskom (meracom) PC, na nadradenom (centrálnom) PC alebo na internete
  • monitorovanie stavových signálov, ich spracovanie a vyhodnotenie
  • riadenie prístrojov a analyzátorov v kalibračnom režime (automatická kalibrácia)
  • výpočty sekundárnych údajov z primárnych nameraných dát
  • tvorba protokolov a záznamov v zmysle legislatívnych požiadaviek

Podkategórie Software

Kategórie softwarových produktov podľa použitia

Softvéry používané pre imisné meracie systémy, inštalované priamo na merací PC v imisnej meracej stanici.

Je to súbor softvérov a aplikácií, ktoré zabezpečujú na danom PC zber dát z meracích zariadení, prístrojov a snímačov v celom imisnom systéme, spracovanie týchto dát, ich archiváciu a prenos na nadradený systém.

WinImag 
Štandardná verzia, snímanie hodnôt meraných veličín a digitálnych stavových veličín v reálnom čase, výpočet priemerov a ďalších funkcií z meraných veličín a stavov, archivácia – ukladanie do databáz, riadenie a archivácia kalibrácií analyzátorov
WebImag 
Voliteľná verzia WinImagu s web nadstavbou
SQLView
Zobrazovací a spracovateľský softvér nad údajmi z merania imisií, priemery a kalibrácie, technologické údaje
Visualis 
Zobrazovací a spracovateľský softvér novej generácie nad údajmi z merania imisií, priemery a kalibrácie, technologické údaje
ENVIBase2_1
Databáza priemerov analógových veličín a kalibračných protokolov
ImiExpsdi
Univerzálny komunikačný softvér
ETStart
Komunikačný softvér pre GPRS pripojenie
MMIPluto
Ovládače pre pripojenie zariadení ERAN

Emisná meracia stanica – softvéry používané pre emisné meracie systémy, inštalované priamo na merací PC v emisnej meracej stanici.

Je to súbor softvérov a aplikácií, ktoré zabezpečujú na danom PC zber dát z meracích zariadení, prístrojov a snímačov v celom emisnom systéme, spracovanie týchto dát, ich archiváciu. Tieto dáta nebývajú zväčša prenášané na nadradený systém, ale prezentujú sa priamo na mieste. Zároveň sa vytvárajú aj záznamy a protokoly pre legislatívne účely.

WinEmag                                                                                                                                        
Štandardná verzia, snímanie hodnôt meraných veličín a digitálnych stavových veličín v reálnom čase, výpočet priemerov a ďalších funkcií z meraných veličín a stavov, archivácia -ukladanie do databáz, spracovanie údajov podmienené podľa stavov prevádzky emisných zdrojov
WebEmag
Voliteľná verzia WinEmagu s web nadstavbou
SQLView
Zobrazovací a spracovateľský softvér nad údajmi z merania imisií, priemery a kalibrácie, technologické údaje
Visualis
Zobrazovací a spracovateľský softvér novej generácie nad údajmi z merania imisií, priemery a kalibrácie, technologické údaje
ENVIBase2_1
Databáza priemerov analógových veličín a kalibračných protokolov
ADV4000
Ovládače pre pripojenie zariadení Advantech ADAM
ENVIreports
Softvér pre generovanie všetkých typov protokolov z meraní emisií v HTML formáte podľa legislatívy pre kontinuálny monitoring
PDFCreator
Softvér pre konverziu protokolov do PDF formátu
PHP ViewEmis
Súbor PHP aplikácií pre web-prezentáciu dát z protokolov
CCopyData
Súbor softvérovej podpory pre prenos protokolov na www-servery
HTMLView
Web-aplikácia pre zobrazovanie protokolov na webe
ENVIWeb
Súbor PHP aplikácií pre zobrazovanie dát na intranete

Imisná centrálna stanica – je nadradený systém pre imisné meracie stanice.

Zabezpečuje zber, archiváciu a následnú prezentáciu dát z jednej alebo viacerých imisných meracích staníc. Je väčšinou umiestnená v inej lokalizácií ako podriadená imisná meracia stanica / stanice.

WinCentral 
Univerzálny komunikačný program, komunikácia – prenos meraných veličín a stavov z meracích staníc v automatickom aj manuálnom režime, diaľkové riadenie kalibrácii
SQLView
Zobrazovací a spracovateľský softvér nad údajmi z merania imisií, priemery a kalibrácie, technologické údaje
Visualis 
Zobrazovací a spracovateľský softvér novej generácie nad údajmi z merania imisií, priemery a kalibrácie, technologické údaje
ENVIBase2_1
Databáza priemerov analógových veličín a kalibračných protokolov
ETStart
Komunikačný softvér pre GPRS pripojenie
Isogen
Konverzné programy pre prevod dát do formátov podľa ISO7168
ENVISQL
Voliteľné databázové modely pre databázy MSSQL Server, Oracle
PHP ViewImis
Súbor PHP aplikácií pre web-prezentáciu dát z ISO formátov

Podporné aplikácie a modelovací softvér – množstvo menších softvérových diel sa univerzálne používa pre všetky 3 typy vyššie uvedených staníc.

Sú to aplikácie pre prezentáciu dát na danom PC alebo na internete, ovládače pre špecifické zariadenia, softvéry pre spracovanie a archiváciu dát pre rôzne typy databáz.

Modbus RF
Štandardný modbus – slave
Modbus AO
Modbus – master pre Advance Optima
TfidHa
Pripojenie TOC analyzátorov TFID
Horiba
Pripojenie prenosných analyzátorov z produkcie spoločnosti Horiba
NetDrv
Sieťová komunikácia medzi systémami spoločnosti ENVItech
NetDrvR
Sieťová komunikácia medzi systémami spoločnosti ENVItech
NetDrvRS
Sieťová komunikácia medzi systémami spoločnosti ENVItech
Nrouter
Komunikačný softvér pre priemyselné siete, sériová komunikácia, ethernet

Softvéry pre matematické modelovanie a prípravu rozptylových štúdií.

 

Modim expert – WinMODIM 
Softvér pre modelovanie a zobrazenie šírenia plynov v priemyselnom prostredí na báze vektorových máp a SQL databázy.
*WinMODIM je produktom ENVItech, s.r.o vytvorený v spolupráci s SHMÚ a GfÚ SAV. Vzhľadom na jeho kvality a spoľahlivosť je odporúčaný Ministerstvom životného prostredia SR pre modelovanie znečistenia ovzdušia.
WinImag v-3.046
Snímanie hodnôt meraných veličín a digitálnych stavových veličín v reálnom čase
WinEmag v-3.066
Snímanie hodnôt meraných veličín a digitálnych stavových veličín v reálnom čase
WinCentral v-3.13
Centrálna stanica – zabezbečuje prenos meraných veličín a stavov z meracích staníc
Visualis
Zobrazovací a spracovateľský softvér nad údajmi z merania imisií či emisií
WebVisualis DAS
Webová aplikácia na zobrazenie projektov z Visualis. Vizualizácia dát webovím prehliadačom na jednom meracom bode
WebVisualis CAS
Webová aplikácia na zobrazenie projektov z Visualis. Vizualizácia dát webovím prehliadačom na sieti meracích bodov
Modim Expert (WinMODIM)
Modelovanie a zobrazenie šírenia plynov v priemyselnom prostredí
ENVIBase2_1 v-2.1
Databáza priemerov analógových veličín a kalibračných protokolov
ImiExpsdi v-3.06
Komunikačný program, komunikácia stanice s centrálou
Isogen
Generátor súborov databázy ISO7168, kde na vstupe môžu byť rôzne databázy
ENVISQL v-2.0
Databázový model pre relačné SQL databázy MS, Oracle, MySQL
PHP ViewImis
HTML stránka na zobrazenie dát z AIM
ENVIreports v-15.0.00
Emisné protokoly (súčasť WinEmagu)
EmiReports
HTML stránka na zobrazenie emisných protokolov
HTML View
Web API
Komunikačný program na získavanie dát z meracích systémov (WinEmag, WinImag) cez Web
ENVIWeb
Stránky na zobrazenie okamžitých hodnôt a stavov v EMS
Nrouter v-1.002
Komunikačný program na prenos okamžitých hodnôt medzi WinImag a WinEmag (UDP protokol)
FTP com v-2.002
Aplikácia na download a upload súborov našich databáz prostredníctvom FTP prenosu
SMS sender v-1.01
Program na automatické posielanie sms správ a e-mailov
Vývoj komunikačného driveru
v zmysle požiadavky klienta
CUSUM reports v-1.0
Reporty ktoré vznikajú na základe výsledkov kalibrácie
Emisný balík WinEmag
WinEmag, Visualis, EmiReports, WebVisualis, ENVIWeb,CUSUM reports, WebAPI
Imisný balík WinImag
WinImag, Visualis, WebVisualis