Sme skupinou spoločností ENVItech GROUP

V minulom roku si spoločnosť ENVItech oslávila 30 výročie svojho založenia.

Nosným programom spoločnosti bola a je ekológia. Spoločnosť sa špecializuje na vývoj, výskum a výrobu v oblasti monitorovacích a informačných systémov pre podniky, mestá, štátne siete.

Za posledných 30 rokov sme sa podieľali na vybudovaní štátnej siete monitorovania kvality ovzdušia v SR a ČR.

Havarijné a varovné systémy, dodávky meteorologických snímačov a systémov, vývoj programového vybavenia a meracích prístrojov, projektová činnosť, štúdie priemyselných rizík, meranie kvality ovzdušia pre podniky, štátnu správu a samosprávu, pre výstavbu ciest  a diaľnic a podobne tvorí významnú časť našej produkcie.

ENVItech s.r.o.

Janka Kráľa 16,
911 01, Trenčín,
Slovenská republika 

T: +421 32 656 35 11
F: +421 32 656 35 26

envitech@envitech.sk

www.envitech.sk

Hlavné špecializácie:

Monitorovacie systémy, systém kontinuálneho merania emisií, detekčné systémy pre priemyslové prevádzky, služby v oblasti životného prostredia, spracovanie a prenos dát.

Výrobné a skladové priestory:    

Hanzlíkovská 1, Trenčín 911 05  

Zodpovedný pracovník: Jaroslav Masaryk 

Vysunuté pracovisko Veľké Kapušany   

Malokapušianska 50, 079 01  Veľké Kapušany

Zodpovedný pracovník: Viliam Niedel

ENVItech Bohemia s.r.o.

Ovocná 34/1021

161 00, Praha 6

Česká republika

T: +420 257 312 750

eb@envitech-bohemia.cz

www.envitech.eu

Hlavné špecializácie:

Monitorovacie systémy, systém kontinuálneho merania emisií, detekčné systémy pre priemyslové prevádzky, služby v oblasti životného prostredia, spracovanie a prenos dát.

Středisko VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

ENVItech Bohemia s.r.o.
Havlíčkova 234/1
757 01 Valašské Meziříčí

 

tel_icon    +420 602 166 697

Organizační složka Libanon

ENVItech Bohemia s.r.o.
Lazarieh Building, Riad el Solh street,
Beirut, Lebanon

 

tel_icon    +420 723 507 613

Středisko BRNO

ENVItech Bohemia s.r.o.
Polní 780/92,
639 00 Brno-Štýřice

 

tel_icon    +420 602 309 151

Středisko ÚSTÍ NAD LABEM

ENVItech Bohemia s.r.o.
Masarykova 633/318,
400 01 Ústí nad Labem

 

tel_icon    +420 607 998 279

Středisko OSTRAVA

ENVItech Bohemia s.r.o.
Švabinského 1749/19,
701 00 Ostrava

 

tel_icon    +420  736 500 861

ENVItech Environmental Services Ltd.

Zeytin Sokak 28,

P.O. Box 50 Girne / Esentepe – K.K.T.C.

Mersin 10, Turkey

T: +90 542 878 20 99

info[-at-]envitechservices.com

www.envitech.eu/eng

Hlavné špecializácie:

• Imisné monitorovacie systémy • Systémy pre monitorovanie emisií • Detekcie plynov, núdzové a výstražné systémy • Monitoring vody • Monitoring dopravy • poradenské a vzdelávacie služby • Zber dát, vyhodnocovanie a modelovací software.

IDEA - ENVI

Havlíčkova 234/1,

757 01, Valašské Meziříčí

T: 571 613 711

nov[-at-]idea-envi.cz

www.idea-envi.cz

Hlavné špecializácie:

  • analýza, syntéza užívateľských potrieb
  • tvorba projektov
  • tvorba komplexných distribuovaných relačných databáz
  • vývoj programových prostriedkov client-server
  • Prezentácia výstupných dát prostredníctvom WWW serveru
  • Integrácia dát z rôznych zdrojov
  • Tvorba aplikácii GIS a ich väzba na dátové základne
  • Podporné softwarové aplikácie

Partnerské spoločnosti

ENVImonitor

Ul. Surikova street 3,

03035, Kyjev,

Ukrajina

info@envimonitor.com

www.envimonitor.com.ua

Comde-Derenda GmbH

Kieler Straße 9
14532 Stahnsdorf

https://www.comde-derenda.com/