Senzorická jednotka enviSENS na meranie koncentrácií PMx a vybraných plynov

Produkt enviDUST sa stáva produktom enviSENS v momente, keď okrem merania koncentrácií PMx pristupuje požiadavka na meranie ďalšieho plynu (rovnaká elektronika, iba väčšia krabička). Teoreticky je možné do jednotky nainštalovať senzory pre veľké množstvo plynov, avšak z praktického hľadiska má pre obce význam NO2, prípadne CO, čo sú dva plyny významné z pohľadu znečistenia automobilovou dopravou. Po dôkladnom otestovaní senzorov od niekoľkých výrobcov sme sa rozhodli enviSENS osadzovať senzory od francúzskej firmy Cairpol. Tieto senzory sú drahšie ako rad bežne dostupných senzorov, ale poskytujú vierohodnejšie dáta ako senzory od iných testovaných výrobcov. Pre všetky senzory vrátane nami vybraných platí, že postupom času odchádza elektrolyt senzora a znižuje sa jeho citlivosť. Po 12 – 18 mesiacoch je nutné vykonať jeho výmenu.

Na dosiahnutie čo najpresnejších nameraných dát každú jednotku pred expedíciou kontrolujeme a kalibrujeme pomocou súmerenia s referenčnou/ekvivalentnou meracou jednotkou. Tento úkon je potrebné zaistiť aj po ročnej prevádzke, resp. pri výmene senzora v jednotke.

Hlavné prednosti

Kvalitný prachový senzor od firmy Plantower
Plynové senzory od francúzskej firmy Cairpol
Nízke obstarávacie náklady v porovnaní s referenčnými alebo ekvivalentnými metódami
Kompaktná jednotka s variabilnou možnosťou inštalácie (napr. na zem, na stenu, na stožiar, apod.)
Možnosť vytvorenia lokálnych meracích sietí
Nízke prevádzkové náklady
Modulárna jednotka s možnosťou výberu rozličných senzorických jednotiek od rôznych výrobcov
Online zasielanie nameraných dát

Meracia sieť

Na inštaláciu meracej siete odporúčame kombinovať lacnejšie, iba prachomerné jednotky enviDUST a drahšie, viac parametrov meracej jednotky enviSENS. Nie na všetkých bodoch meracej siete je nutné merať NO2, pretože hodnoty sa napríklad v rámci jednej komunikácie prechádzajúcej mestom nijako zásadne nelíšia. Odporúčame vybudovať meraciu sieť primárne z jednotiek enviDUST a tú podľa potreby podporiť inštaláciou jednotiek enviSENS osadenou senzormi na meranie NO2 alebo CO. Jednotkami enviDUST a enviSENS je možné doplniť referenčné certifikované (alebo near-to-reference) zariadenia a kombináciou rôznych meracích technológií vybudovať tzv. hybridnú meraciu sieť.

Ukážka z výstupu merania senzorickou jednotkou

Ukážka grafu nameraných hodnôt NO2 (7denný rad, 10min intervaly) v rozhraní envitechMULTISENSE.

Ďalšie produkty

enviDUST