ENVItech s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti životného prostredia.
Dodanie komplexných monitorovacích systémov je podmienené aj softvérovou výbavou daného systému.

Softvér našej vlastnej produkcie (pdf) plní nasledujúce funkcie :
  • snímanie a prenos dát z meracích zariadení, snímačov a analyzátorov do vyhodnocovacieho PC
  • spracovanie získaných dát na prezentačný formát a ich archivácia do databázových systémov
  • spracovanie dát a ich prenos na vyšší nadradený systém (modem – pevná linka, modem – GPRS, internet, intranet,…)
  • prezentácia nameraných dát na spracovateľskom (meracom) PC, na nadradenom (centrálnom) PC alebo na internete
  • monitorovanie stavových signálov, ich spracovanie a vyhodnotenie
  • riadenie prístrojov a analyzátorov v kalibračnom režime (automatická kalibrácia)
  • výpočty sekundárnych údajov z primárnych nameraných dát
  • tvorba protokolov a záznamov v zmysle legislatívnych požiadaviek

Prehľad softwarových diel spoločnosti ENVItech s.r.o. :

WinImag v-3.046
Snímanie hodnôt meraných veličín a digitálnych stavových veličín v reálnom čase
WinEmag v-3.066
Snímanie hodnôt meraných veličín a digitálnych stavových veličín v reálnom čase
WinCentral v-3.13
Centrálna stanica – zabezbečuje prenos meraných veličín a stavov z meracích staníc
Visualis
Zobrazovací a spracovateľský softvér nad údajmi z merania imisií či emisií
WebVisualis DAS
Webová aplikácia na zobrazenie projektov z Visualis. Vizualizácia dát webovím prehliadačom na jednom meracom bode
WebVisualis CAS
Webová aplikácia na zobrazenie projektov z Visualis. Vizualizácia dát webovím prehliadačom na sieti meracích bodov
Modim Expert (WinMODIM)
Modelovanie a zobrazenie šírenia plynov v priemyselnom prostredí
ENVIBase2_1 v-2.1
Databáza priemerov analógových veličín a kalibračných protokolov
ImiExpsdi v-3.06
Komunikačný program, komunikácia stanice s centrálou
Isogen
Generátor súborov databázy ISO7168, kde na vstupe môžu byť rôzne databázy
ENVISQL v-2.0
Databázový model pre relačné SQL databázy MS, Oracle, MySQL
PHP ViewImis
HTML stránka na zobrazenie dát z AIM
ENVIreports v-15.0.00
Emisné protokoly (súčasť WinEmagu)
EmiReports
HTML stránka na zobrazenie emisných protokolov
HTML View
Web API
Komunikačný program na získavanie dát z meracích systémov (WinEmag, WinImag) cez Web
ENVIWeb
Stránky na zobrazenie okamžitých hodnôt a stavov v EMS
Nrouter v-1.002
Komunikačný program na prenos okamžitých hodnôt medzi WinImag a WinEmag (UDP protokol)
FTP com v-2.002
Aplikácia na download a upload súborov našich databáz prostredníctvom FTP prenosu
SMS sender v-1.01
Program na automatické posielanie sms správ a e-mailov
Vývoj komunikačného driveru
v zmysle požiadavky klienta
CUSUM reports v-1.0
Reporty ktoré vznikajú na základe výsledkov kalibrácie
Emisný balík WinEmag
WinEmag, Visualis, EmiReports, WebVisualis, ENVIWeb,CUSUM reports, WebAPI
Imisný balík WinImag
WinImag, Visualis, WebVisualis