Hybridný monitorovací systém je kombináciou senzorických jednotiek enviDUST/enviSENS, prípadne enviMET a referenčnej alebo ekvivalentnej certifikovanej stanice imisného monitoringu alebo. Vďaka certifikovanej stanici inštalovanej v rovnakej lokalite ako senzorické jednotky je možné strážiť presnosť a spoľahlivosť dát, prípadne kalibrovať senzorické jednotky.

Ako referenčnú stanicu odporúčame využívať produkty od nemeckej firmy Palas radu AQ Guard Smart – AQ Guard Smart 1000 (len monitoring prachu) a AQ Guard Smart 1100 (prach + ďalšie plyny). Tieto analyzátory spĺňajú certifikáciu mCERTS. Hybridný systém je drahší ako štandardná sieť senzorických jednotiek, ale presnejšia a s väčšou vypovedajúcou hodnotou, a zároveň lacnejšia ako profesionálna meracia AIM stanica, umožňujúca plošné monitorovanie namiesto bodového.

 

Hlavné prednosti

Detailné plošné pokrytie v porovnaní s iba bodovým zacielením referenčných staníc
Kvalitné a presné dáta, možnosť kalibrácie senzorov podľa referenčnej stanice
Možnosť on-site kalibrácie referenčnej jednotky
Stredne vysoká vstupná investícia, nízke prevádzkové náklady
Online zasielanie nameraných dát

 

Ďalšie produkty

enviDUST