Ako referenčnú stanicu odporúčame využívať produkty od nemeckej firmy Palas radu AQ Guard Smart – AQ Guard Smart 1000 (len monitoring prachu) a AQ Guard Smart 1100 (prach + ďalšie plyny). Tieto analyzátory spĺňajú certifikáciu mCERTS. Do hybdridnej siete je možné zapojiť tiež plne certifikované zariadenie Fidas Smart 100, ktoré plní normu EN16450 na meranie koncentrácií aerosólových častí PM10 a PM2.5.

Hybridný systém je drahší ako štandardná sieť senzorických jednotiek, ale presnejšia a s väčšou vypovedajúcou hodnotou, a zároveň lacnejšia ako profesionálna meracia AIM stanica, umožňujúca plošné monitorovanie namiesto bodového.

 

Hlavné prednosti

  • Detailné plošné pokrytie v porovnaní s iba bodovým zacielením referenčných staníc
  • Kvalitné a presné dáta, možnosť kalibrácie senzorov podľa referenčnej stanice
  • Možnosť on-site kalibrácie referenčnej jednotky
  • Stredne vysoká vstupná investícia, nízke prevádzkové náklady
  • Online zasielanie nameraných dát

Ukážka hybdridnej siete vo Vyškove. Monitoring PMx, zobrazenie vo webovom rozhraní SmartENVI

Rozmiestnenie meracích jednotiek v intraviláne mesta av obci Dedice. V centre je umiestnená certifikovaná jednotka AQ Guard Smart 1000, v okolitých štvrtiach potom senzorické stanice enviDUST a jedna meteostanica enviMET na vyhodnotenie vplyvu meteorologických podmienok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyššie uvedené rozmiestnenie staníc je možné pomocou webového portálu SmartENVI premietnuť do grafu. Nižšie graf nameraných koncentrácií PM10 (7denný rad, hodinové intervaly).

 

Ďalšie produkty

enviDUST