Zákazník Rok realizácie Popis služby
HBH Projekt spol. s.r.o. Brno   

HBH Projekt spol. s.r.o. – organizačná zložka Slovensko

2015 – 2016

 

Monitorovanie vplyvov diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka pri Dunaji, sever na kvalitu ovzdušia pred výstavbou diaľnice. Merané parametre: NO2, NOx, CO, PM10, meteorologické veličiny, intenzita a zloženie dopravy.
HBH Projekt spol. s.r.o. Brno   

HBH Projekt spol. s.r.o. – organizačná zložka Slovensko

2015 – 2016

 

Monitorovanie vplyvov diaľnice D4 Ivanka pri Dunaji, sever – Bratislava, Rača na kvalitu ovzdušia pred výstavbou diaľnice. Merané parametre: NO2, NOx, CO, PM10, meteorologické veličiny, intenzita a zloženie dopravy.
HBH Projekt spol. s.r.o. Brno   

HBH Projekt spol. s.r.o. – organizačná zložka Slovensko

2015 – 2016

 

Monitorovanie vplyvov rýchlostnej cesty R7 Bratislava – Dunajská Lužná na kvalitu ovzdušia pred výstavbou rýchlostnej cesty. Merané parametre: NO2, NOx, CO, PM10, meteorologické veličiny, intenzita a zloženie dopravy.
HES-COMGEO spol. s.r.o. Banská Bystrica   2015

 

Monitorovanie vplyvov stavby cesty I/66 Brezno obchvat na kvalitu ovzdušia počas výstavby. Merané parametre: NO2, NOx, CO, PM10, PM2,5 a meteorologické veličiny.
AQUATEST a.s. Praha

AQUATEST a.s. Slovakia, organizačná zložka Košice

2015

 

Monitorovanie vplyvov stavby diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh na kvalitu ovzdušia pred výstavbou, počas výstavby a počas prevádzky. Merané parametre: NO2, NOx, CO, PM10, meteorologické veličiny, intenzita a zloženie dopravy.
AQUATEST a.s. Praha

AQUATEST a.s. Slovakia, organizačná zložka Košice

2014

 

Monitorovanie vplyvov stavby diaľnice D1 Budimír – Bidovce na kvalitu ovzdušia pred výstavbou, počas výstavby a počas prevádzky. Merané parametre: NO2, NOx, CO, PM10, meteorologické veličiny, intenzita a zloženie dopravy.
HBH Projekt spol. s.r.o. Brno   

HBH Projekt spol. s.r.o. – organizačná zložka Slovensko

2013 – 2015

 

Monitorovanie kvality ovzdušia v okolí rýchlostnej cesty R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, I. a II. etapa počas prevádzky. Merané parametre: SO2, NO2, NOx, CO, PM10, meteorologické veličiny, intenzita a zloženie dopravy.
GEOFOS, s.r.o. Žilina 2013 – 2016

 

Monitorovanie vplyvov stavby rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice na kvalitu ovzdušia pred výstavbou, počas výstavby a počas prevádzky. Merané parametre: NO2, NOx, CO, PM10, meteorologické veličiny, intenzita a zloženie dopravy.
GEOFOS, s.r.o. Žilina 2013

 

Monitorovanie vplyvov stavby rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou na kvalitu ovzdušia pred výstavbou. Merané parametre: NO2, NOx, CO, PM10 a meteorologické veličiny.
GRANVIA, a.s. Bratislava 2012

 

Monitorovanie kvality ovzdušia v okolí rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – severný obchvat pred uvedením do prevádzky. Merané parametre: SO2, NO2, NOx, CO, PM10, O3, benzén – diskontinuálne a meteorologické veličiny.
AQUAViTA PLUS, spol. s.r.o. Žarnovica 2012

 

Monitorovanie kvality ovzdušia v okolí rýchlostnej cesty R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, II. etapa počas prevádzky. Merané parametre: SO2, NO2, NOx, CO, PM10, O3, benzén – diskontinuálne, meteorologické veličiny, intenzita a zloženie dopravy.
Creative, spol. s.r.o. Pezinok 2012 – 2013 Monitorovanie kvality ovzdušia v okolí rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – severný obchvat počas prevádzky. Merané parametre: SO2, NO2, NOx, CO, PM10, O3, benzén – diskontinuálne a meteorologické veličiny.
Creative, spol. s.r.o. Pezinok 2011 – 2013

 

Monitorovanie kvality ovzdušia v okolí rýchlostnej cesty R1 Nitra – Selenec, Selenec- Beladice, Beladice –Tekovské Nemce pred uvedením do prevádzky a počas prevádzky. Merané parametre: SO2, NO2, NOx, CO, PM10 a meteorologické veličiny.
GEOtest Bratislava spol. s.r.o. 2011 – 2015

 

Monitorovanie vplyvov stavby rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť na kvalitu ovzdušia pred výstavbou, počas výstavby a počas prevádzky. Merané parametre: SO2, NO2, NOx, CO, PM10 a meteorologické veličiny.
ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica   2009 – 2012

 

Monitorovanie vplyvov stavby cesty I/66 Banská Bystrica – severný obchvat na kvalitu ovzdušia pred výstavbou, počas výstavby a počas prevádzky. Merané parametre: SO2, NO2, NOx, CO, PM10, O3, benzén – diskontinuálne a meteorologické veličiny.
HGM -Žilina, s.r.o. (od r. 2016)

 

ENVItech Bohemia, s.r.o. Praha

2014 – 2016,

2009

Monitorovanie vplyvov stavby diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka na kvalitu ovzdušia pred výstavbou, počas výstavby a počas prevádzky. Merané parametre: SO2, NO2, NOx, CO, PM10 a meteorologické veličiny.
HGM -Žilina, s.r.o. (od r. 2016)

 

ENVItech Bohemia, s.r.o. Praha

2014 – 2016,

2009

Monitorovanie vplyvov stavby diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové na kvalitu ovzdušia pred výstavbou, počas výstavby a počas prevádzky. Merané parametre: SO2, NO2, NOx, CO, PM10 a meteorologické veličiny.
ENVItech Bohemia, s.r.o. Praha 2009

 

Monitorovanie vplyvov stavby diaľnice D1 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka na kvalitu ovzdušia pred výstavbou. Merané parametre: SO2, NO2, NOx, CO, PM10 a meteorologické veličiny.
Doprastav, a.s. Bratislava 2006

 

Monitorovanie kvality ovzdušia v okolí križovatky Košická – Miletičova v Bratislave. Merané parametre: PM10 a meteorologické veličiny.
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava 2006 – 2009

 

Monitorovanie vplyvov stavby diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce na kvalitu ovzdušia pred výstavbou, počas výstavby a počas prevádzky. Merané parametre: NO2, NOx, CO, PM10, BTX benzén-toluén-xylén – diskontinuálne a meteorologické veličiny.
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava 2006 – 2009

 

Monitorovanie vplyvov stavby diaľnice D1 Važec – Mengusovce na kvalitu ovzdušia pred výstavbou, počas výstavby a počas prevádzky. Merané parametre: NO2, NOx, CO, PM10, BTX benzén-toluén-xylén – diskontinuálne a meteorologické veličiny.
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava 2006 – 2011

 

Monitorovanie vplyvov stavby diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer na kvalitu ovzdušia pred výstavbou, počas výstavby a počas prevádzky. Merané parametre: SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, benzén – diskontinuálne a meteorologické veličiny.
INŽINIERSKE SLUŽBY, s.r.o. Martin 2009 – 2013

 

Monitorovanie vplyvov stavby diaľnice D1 Jablonov – Studenec na kvalitu ovzdušia pred výstavbou, počas výstavby a počas prevádzky. Merané parametre: SO2, NO2, NOx, CO, PM10 a meteorologické veličiny.
INŽINIERSKE SLUŽBY, s.r.o. Martin 2011 – 2016,

2009

Monitorovanie vplyvov stavby diaľnice D1 Jánovce  – Jablonov I. úsek na kvalitu ovzdušia pred výstavbou, počas výstavby a počas prevádzky. Merané parametre: NO2, NOx, CO, PM10 a meteorologické veličiny.
INŽINIERSKE SLUŽBY, s.r.o. Martin 2013 – 2016

 

Monitorovanie vplyvov stavby diaľnice D1 Jánovce  – Jablonov II. úsek na kvalitu ovzdušia pred výstavbou, počas výstavby a počas prevádzky. Merané parametre: NO2, NOx, CO, PM10 a meteorologické veličiny.
INŽINIERSKE SLUŽBY, s.r.o. Martin 2006 – 2008

 

Monitorovanie vplyvov stavby diaľnice D3 Hričovské Podhradie – Žilina Strážov na kvalitu ovzdušia. Merané parametre: SO2, NO2, NOx, CO, PM10 a meteorologické veličiny.
INŽINIERSKE SLUŽBY, s.r.o. Martin 2006 – 2007

 

Monitorovanie vplyvov stavby diaľnice D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie na kvalitu ovzdušia. Merané parametre: SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, benzén – diskontinuálne a meteorologické veličiny.
HES-COMGEO spol. s.r.o. Banská Bystrica   2009 – 2010

 

Monitorovanie vplyvov stavby rýchlostnej cesty R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, II. etapa na kvalitu ovzdušia pred výstavbou, počas výstavby a počas prevádzky. Merané parametre: SO2, NO2, NOx, CO, O3,  PM10 a meteorologické veličiny.
HES-COMGEO spol. s.r.o. Banská Bystrica   2004 – 2006

 

Monitorovanie kvality ovzdušia v okolí cesty R1 Rudno nad Hronom-Žarnovica. Merané parametre: SO2, NO2, NOx, PM10, CO, O3, benzén – diskontinuálne a meteorologické veličiny.
Hydrocomp, s.r.o., Bratislava 2004

 

Monitorovanie kvality ovzdušia počas výstavby mostu Košická. Merané parametre: SO2, NO2, NOx, CO, PM10 a meteorologické veličiny.
ENVIConsult Žilina 2002

 

Monitorovanie kvality ovzdušia v okolí križovatky komunikácií Rajecká cesta-Hlinská ulica. Merané parametre SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10  a meteorologické veličiny.
HGM -Žilina, s.r.o. 2014 – 2016,

2010

Monitorovanie vplyvov stavby diaľnice D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno na kvalitu ovzdušia pred výstavbou, počas výstavby a jeden rok počas prevádzky. Merané parametre: SO2, NO2, NOx, CO, PM10 a meteorologické veličiny.
HGM -Žilina, s.r.o. 2010

 

Monitorovanie vplyvov stavby diaľnice D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto na kvalitu ovzdušia pred výstavbou. Merané parametre: SO2, NO2, NOx, CO, PM10 a meteorologické veličiny.
HGM Žilina, s.r.o. 2000 – 2003

 

Monitorovanie kvality ovzdušia v okolí diaľnice D61 Horná Streda – Chocholná a diaľnice D1 Beharovce – Široké – Fričovce. Merané parametre: SO2, NO2, NOx, PM10, CO,O3 a meteorologické veličiny.

 

Zákazník Rok realizácie Popis služby
INTERAGROS VP, a.s. Bratislava 2016 Meranie kvality ovzdušia v lokalite Bojničky v okolí prevádzky zákazníka – čistička a sušička poľnohospodárskych produktov. Merané parametre: PM10, PM2,5 a meteorologické veličiny.
Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o.

EKOCONSULT – enviro, a.s. Bratislava

2016 Meranie kvality ovzdušia v etape pred výstavbou, v lokalite priemyselného parku Nitra – sever, v území budúceho investora Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o. Merané parametre: PM10, PM2,5 a meteorologické veličiny.
Obec Moravské Lieskové 2016 Meranie kvality ovzdušia v obci  Moravské Lieskové. Merané parametre: PM10, PM2,5 a hodnoty meteorologické veličiny.
Ekonomické stavby, s.r.o. Štitáre 2015 Meranie kvality ovzdušia v lokalite Kálnica v blízkosti poľnohospodárskeho družstva (k.ú. Beckov). Merané parametre: NO2, NOx, PM10 a PM2,5 a meteorologické veličiny.
Schüle Slovakia, s.r.o. Poprad 2015 – 2017 Meranie kvality ovzdušia v okolí zlievarne Schüle Slovakia, s.r.o., Poprad. Merané parametre: SO2, NO2, NOx, PM10, PM2,5 a meteorologické veličiny.
VALERON Enviro Consulting s.r.o.

Bratislava

2014 Meranie kvality ovzdušia v lokalite Biskupice v blízkosti poľnohospodárskeho družstva. Merané parametre: NO2, NOx, PM10, PM2,5 a meteorologické veličiny.
SPEKO Šaľa, s.r.o. 2014 – 2016 Meranie kvality ovzdušia v Bratislave v okolí stavby „Nosný systém MHD, úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie, 1. časť Bosáková ulica – Šafárikovo námestie“ pred výstavbou, počas výstavby a 1 rok po ukončení výstavby. Merané parametre: NO2, NOx, CO, PM10 a meteorologické veličiny.
ENVIROSAN spol. s.r.o. Slovenská Ľupča, pracovisko Banská Bystrica

 

2014 Meranie kvality ovzdušia v lokalite Horný Hričov. Merané parametre: SO2, NO2, NOx, CO, PM10, ťažké kovy Pb, As, Cd, Ni v časticiach PM10 a meteorologické veličiny.
Obec Beluša 2013 Meranie kvality ovzdušia v obci Beluša. Merané parametre: SO2, NO2, NOx, CO, PM10, O3 a meteorologické veličiny.
MOTOCROSS TEAM Hriňová – OZ 2013 Meranie kvality ovzdušia v záhradkárskej osade počas tréningu v Motokrosovom areáli Klopotovo, Hriňová. Merané parametre: NO2, NOx, CO, PM10 a meteorologické veličiny.
SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s.

Strážske

2013 Meranie kvality ovzdušia v okolí zdroja SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. – minioceliareň. Merané parametre: NO2, NOx, PM10, ťažké kovy Pb, As, Cd, Ni, Fe v časticiach PM10 a meteorologické veličiny.
INPER s.r.o. Lučenec 2012 Meranie kvality ovzdušia na parkovisku TESCO Sládkovičovo v blízkosti Súkromnej strednej odbornej školy. Merané parametre: SO2, NO2, NOx, CO, PM10 a meteorologické veličiny.
CASSTECH s.r.o. Košice 2011 Meranie kvality ovzdušia v areáli TEKO, a.s.. Meranie koncentrácie častíc PM10 a meteorologických veličín pri vykládke uhlia v rôznych prevádzkových režimoch na skládku.
ENVItech Bohemia, s.r.o. Praha 2010 Meranie kvality ovzdušia v lokalite Praha Spořilov. Merané parametre: SO2, NO2, NOx, CO, PM10 a meteorologické veličiny.
KSR – Kameňolomy SR s.r.o. Zvolen 2010 Meranie kvality ovzdušia v blízkosti kameňolomu Vtáčnik na východnom okraji obce Lehota pod Vtáčnikom. Meranie koncentrácií častíc PM10 a meteorologických veličín.
Ludovika Energy s.r.o. Banská Bystrica, odštepný závod Spišská Nová Ves 2010 – 2013 Monitorovanie kvality ovzdušia v lokalite Jahodná. Merané parametre: SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, ťažké kovy As, Cd, Pb, Ni, Cu v PM10 a v PM2,5 a meteorologické veličiny. Vzorkovanie ortuti (Hg) vo forme pár a aerosólu s nasledujúcou analýzou Hg.
Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec   2009 Meranie kvality ovzdušia v okolí závodu Vápenka Slavec – prevádzkovateľa Carmeuse Slovakia, s. r. o. počas výmeny jestvujúceho odlučovacieho zariadenia za nové. Meranie koncentrácie častíc PM10 v ovzduší a meteorologických veličín.
IS – LOM s.r.o., Maglovec  2008 Meranie kvality ovzdušia v okolí lomu Maglovec na okraji obce Vyšná Šebastová. Meranie koncentrácií častíc PM10 a meteorologických veličín.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava 2015 Meranie kvality ovzdušia v lokalite Sučany, areál ESt. Merané parametre: NO2, NOx, PM10 a meteorologické veličiny.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava 2007 Meranie kvality ovzdušia v lokalite Prevádzkovej správy stred, obec Sučany (areál rozvodne VVN). Merané parametre: SO2, NO2, CO, PM10 a meteorologické veličiny.
Mestský úrad Bánovce nad Bebravou 2006 Meranie kvality ovzdušia v dvoch lokalitách v Bánovciach nad Bebravou (južná časť mesta, stred mesta). Merané parametre: SO2, NOx, NO2, CO, PM10 a meteorologické veličiny.
Žilinská Univerzita v Žiline,

Stavebná fakulta

2006 Meranie kvality ovzdušia v lokalite Devínska Nová Ves – Mlynská ulica, Bratislava. Merané parametre: NO2, NOx, CO, PM10 a meteorologické veličiny.
Mondi Business Paper SCP, a.s. Ružomberok 2006 Meranie kvality ovzdušia v 5 lokalitách v okolí Ružomberka. Meranie koncentrácií častíc PM2,5 a meteorologických veličín.
Holcim Slovensko a.s. Rohožník 2011 Meranie kvality ovzdušia v okolí cementárne Holcim Slovensko a.s. v obci Sološnica. Merané parametre: SO2, NO2, NOx, CO, PM10 a meteorologické veličiny.
CRH (Slovensko) a.s. Rohožník (od r. 2015)

Holcim Slovensko a.s. Rohožník

2009 – 2017 Meranie kvality ovzdušia v okolí cementárne CRH (Slovensko)  a.s. v obci Rohožník. Merané parametre: SO2, NO2, NOx, CO, PM10 a meteorologické veličiny.
Holcim Slovensko a.s. Rohožník 2005 – 2008 Meranie kvality ovzdušia v okolí cementárne Holcim Slovensko a.s. v dvoch lokalitách (Rohožník, Sološnica). Merané parametre: SO2, NO2, NOx, CO, PM10 a meteorologické veličiny.
Progeo spol.s.r.o Žilina 2005 Meranie kvality ovzdušia v okolí firmy Kamenivo Slovakia a.s. v čase ťažobnej prevádzky v obci Predmier. Meranie koncentrácií častíc PM10 a meteorologických veličín.
Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava 2005 – 2017 Celoročné kontinuálne monitorovanie kvality vonkajšieho ovzdušia v okolí závodov Elektrárne Nováky a Elektrárne Vojany na stálom mieste monitorovania. Pre ENO v obci Oslany, pre EVO v obci Leles. Kontinuálne meranie koncentrácií NO, NO2, NOx, SO2, PM10 a meteorologických veličín. Diskontinuálne meranie As a jeho zlúčenín v PM10 v Oslanoch.
FOMPEX, s.r.o., Trenčín 2003 Meranie kvality ovzdušia v okolí prevádzky FOMPEX, s.r.o.. Meranie koncentrácie častíc PM10 a meteorologických veličín.
Považská cementáreň Ladce 2002 Monitorovanie kvality ovzdušia v okolí PCLA pre potreby EIA. Kontinuálne meranie SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 a meteorologických veličín.
Euroregión Bílé-Biele Karpaty 2002 Meranie kvality ovzdušia v mestách Nové Mesto nad Váhom, Horné Sŕnie, Bošáca a Starý Hrozenkov. Kontinuálne meranie koncentrácie NO, NO2, NOx, SO2, PM10, CO a meteorologických veličín.
Volkswagen Slovakia, a.s. 2001 – 2002 Dlhodobé kontinuálne monitorovanie kvality ovzdušia v okolí VW Slovakia pre potreby EIA. Merané parametre: NO, NO2, NOx, SO2, PM10, CO, ťažké kovy Cd, Pb, Ni, As, Zn v PM10 a meteorologické veličiny. Meranie imisií organických látok butanolu, butylacetátu, o-xylénu, m-ylénu a p-xylénu.
RABIT BKS, s.r.o.

 

Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied

2004 – 2007

 

2000 – 2003

Celoročné monitorovanie kvality ovzdušia v lokalite výstavby Cyklotrónového centra v Bratislave v Karlovej Vsi v spolupráci s SMÚ, Katedrou jadrovej fyziky FMFI UK, Katedrou jadrovej chémie PF UK. Monitorovanie ionizujúceho žiarenia rádioaktívnych látok v ŽP, častíc PM10, prúdenia vzduchu a vybraných charakteristík stavu prízemnej vrstvy atmosféry.
Skloplast Trnava, a.s. 2000 Kontinuálne meranie koncentrácie SO2, H2S, NO, NO2, NOx, PM10, O3, CO, uhľovodíkov (metán/nemetánové zložky) a meteorologických veličín.
Zákazník Popis služby
EKOM s.r.o., Piešťany Meranie koncentrácie SO2, NO, NO2, O3, CO, TOC, TSP na výstupe z kompresora DK50 DS a ich porovnanie s okolitým prostredím.
Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., Bratislava Monitorovanie prašnosti v priestore spracovateľských liniek toaletného papiera v SHP Harmanec, meranie častíc PM10, PM2.5, PM1.
Konštrukta – Defence, a.s. Trenčín Meranie  koncentrácie plynov CO, NO2, NOx, NO a aniónov Cl vyjadrených ako HCl  v kabíne vodiča počas streleckých skúšok na strelnici v lokalite VTESÚ Záhorie.
Heineken Slovensko Sladovne a.s. Hurbanovo Monitorovanie v areáli spoločnosti Heineken v prevádzke nová sladovňa, nový hvozd, zistenie aktuálnych koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší vstupujúcich do technologického procesu sušenia.