Monitorovacie systémy vonkajšieho ovzdušia sú dlhodobo najvýznamnejšiou skupinou produktov v ponuke spoločnosti. Spoločnost ENVItech sa špecializuje na monitorovacie systémy vonkajšieho ovzdušia od svojho vzniku v roku 1992, pričom kladie dôraz na neustálu modernizáciu ponúkaných produktov.

Společnost ENVItech navrhuje a dodává komplexné systémy a stanice pro kontinuálny automatizovaný monitoring vonkajšieho ovzdušia tzv. na klúč, rovnako ako jednotlivé meracie zariadenia, vo väčšine prípadov automatické analyzátory.

Súčasťou monitorovacích stanic môžu byť ako kontinuálne analyzátory plynných polutantov, tak aj prašného aerosolu. Monitorovacie stanice možu byť dodané ako stacionárne, mobilné alebo aj ako špeciálne monitorovacie vozidlá.

Okrem automatických monitorovacích systémov se spoločnosť zameriava taktiež na odberové zariadenia pre odber prašného aerosolu a plynných polutantov. Tieto vzorky sú následne určené k laboratornému zpracovaniu.

Podkategórie monitorovacie systémy

 

Naše referencie

Od vzniku spoločnosti v roku 1992 sme získali mnohoročné skúsenosti s realizáciami zakáziek v oblasti monitorovania životného prostredia, najmä v oblasti ovzdušia.

Referencie IMISIEReferencie EMISIE

Ďalšie produkty

Certifikáty

Laboratórium monitorovania kvality ovzdušia (LMKO), ktoré je súčasťou našej spoločnosti, je držiteľom akreditácie SNAS podľa STN EN ISO/IEC 17025:2018.

Spoločnosť ENVItech má certifikovaný systém manažérstva kvality (QMS) podľa STN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálneho manažérstva (SEM) podľa EN ISO 14001:2015. ENVItech je taktiež certifikovaným subjektom NBÚ pre priemyselnú bezpečnosť.