Vývojové práce v oblasti monitorovacích systémov životného prostredia vrátane programového vybavenia riadiacich systémov ponúkame vývojové práce podľa požiadaviek zákazníka – vývoj nových produktov ako aj úpravy existujúcich produktov. Napriek širokému portfóliu produktov spoločnosti ENVItech, s.r.o., z ktorých veľká časť pochádza z vlastného vývoja, nie je možné pokryť všetky špecifické požiadavky zákazníka štandardne dodávanými produktmi. V takomto prípade dokážeme upraviť existujúce produkty alebo vyvinúť nové produkty podľa špecifických požiadaviek zákazníka.

  • vývojové práce a úpravy existujúcich zariadení a produktov
  • vývojové práce v oblasti programového vybavenia monitorovacích systémov (software)