Anemometre

WindSonic

Cenovo dostupný ultrazvukový anemometer, ktorý nemá žiadne pohyblivé súčásti, ponúka bezúdržbovú prevádzku v širokom spektre aplikácií

Cenovo dostupný a tobustný anemometer bez pohyblivých častí. 2osý ultrazvukový senzor ponúka bezúdržbový monitoring rýchlosti a smeru vetra pre skutočné snímanie vetra. Rýchlosť vetra 0-75 m/s, smer vetra 0-359º

Robustný anemometer, ktorý je vyrobený zo zliatiny eloxovaného hliníku. Je vhodný do extrémných prostredí. Voliteľne vyhrievací systém, ktorým sa zvyšuje prevádzková teplota.

WindObserver

WindMaster

Výzkumné anemometre

Mechanické / lopatkové anemometre