Společnost ENVItech s.r.o. poskytuje komplexné systémy zariadení pre kalibráciu ako plynových, tak aj prachových analyzátorov.

Produkty kalibračné systémy

Generátor nulového plynu

Riediaca kalibračná jednotka

Riediaca kalibračná jednotka

Kalibrátor plynu

Kalibrátor plynu – stopová úroveň

Generátor nulového vzduchu

Vysokovýkonný systém nulového vzduchu

Fotometrický kalibrátor ozónu

Fotometrický kalibrátor ozónu – stopová úroveň

Prenosné zariadenia

Prenosný generátor nulového plynu

Prenosná riediaca kalibračná jednotka

Prenosný kalibrátor plynu

Prenosný kalibrátor plynu – stopová úroveň

Riediaca kalibračná jednotka

Prenosný generátor nulového vzduchu

Ďalšie produkty

Certifikáty

Laboratórium monitorovania kvality ovzdušia (LMKO), ktoré je súčasťou našej spoločnosti, je držiteľom akreditácie SNAS podľa STN EN ISO/IEC 17025:2018.

Spoločnosť ENVItech má certifikovaný systém manažérstva kvality (QMS) podľa STN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálneho manažérstva (SEM) podľa EN ISO 14001:2015. ENVItech je taktiež certifikovaným subjektom NBÚ pre priemyselnú bezpečnosť.