Spoločnosť Envitech s.r.o. od svojho vzniku v roku 1992 poskytuje zákazníkom komplexné riešenia monitorovacích systémov pre ochranu životného prostredia.

Naše riešenia a kompletné dodávky ponúkame pre systémy na monitorovanie kvality ovzdušia – imisie, emisné automatizované meracie systémy (AMS), varovné systémy úniku nebezpečných látok, protipovodnové varovné systémy, autonómne varovné a vyrozumievacie systémy, automatizované meteorologické stanice.

 

ENVItech, s.r.o. sa od začiatku zameral aj na vývoj vlastných softvérových produktov pre monitorovacie systémy, čo nám umožňuje pružne reagovať na legislatívne požiadavky v danej oblasti ako aj na špecifické požiadavky našich partnerov – zákazníkov.

 

Dôležitou súčasťou našej činnosti sú tiež služby – či už v oblasti monitorovania imisií naším akreditovaným skúšobným Laboratóriom monitorovania kvality ovzdušia,  projektovania meracích systémov, varovných a detekčných systémov.

 

Pracovný tím ENVItech tvoria aj skúsení vývojári, ktorých produkty nachádzajú v našich dodávkach široké uplatnenie.

Pre všetky dodávané meracie systémy poskytujeme záručný a pozáručný servis.

Pozývame Vás objavovať s nami svet monitorovacích systémov na udržiavanie a zlepšovanie nášho životného prostredia.

Certifikáty

Laboratórium monitorovania kvality ovzdušia (LMKO), ktoré je súčasťou našej spoločnosti, je držiteľom akreditácie SNAS podľa STN EN ISO/IEC 17025:2018.

Spoločnosť ENVItech má certifikovaný systém manažérstva kvality (QMS) podľa STN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálneho manažérstva (SEM) podľa EN ISO 14001:2015. ENVItech je taktiež certifikovaným subjektom NBÚ pre priemyselnú bezpečnosť.

Certifikáty

 

Naše referencie

Od vzniku spoločnosti v roku 1992 sme získali mnohoročné skúsenosti s realizáciami zakáziek v oblasti monitorovania životného prostredia, najmä v oblasti ovzdušia.

Zobraziť referencie