Spoločnosť Envitech s.r.o. od svojho vzniku v roku 1992 poskytuje zákazníkom komplexné riešenia monitorovacích systémov pre ochranu životného prostredia.

Naše riešenia a kompletné dodávky ponúkame pre systémy na monitorovanie kvality ovzdušia – imisie, emisné automatizované meracie systémy (AMS), varovné systémy úniku nebezpečných látok, protipovodnové varovné systémy, autonómne varovné a vyrozumievacie systémy, automatizované meteorologické stanice.

ENVItech, s.r.o. sa od začiatku zameral aj na vývoj vlastných softvérových produktov pre monitorovacie systémy, čo nám umožňuje pružne reagovať na legislatívne požiadavky v danej oblasti ako aj na špecifické požiadavky našich partnerov – zákazníkov.

Pracovný tím ENVItech tvoria aj skúsení vývojári, ktorých produkty nachádzajú v našich dodávkach široké uplatnenie.

Pre všetky dodávané meracie systémy poskytujeme záručný a pozáručný servis. Dôležitou súčasťou našej činnosti sú tiež služby – či už v oblasti monitorovania imisií naším akreditovaným skúšobným Laboratóriom monitorovania kvality ovzdušia,  projektovania meracích systémov, alebo záručného a pozáručného servisu.

Spoločnosť je certifikovaná podľa ISO 9001:2009 ako aj ISO 14001:2015.

Naša spoločnosť je certifikovaná NBÚ – priemyselná bezpečnosť.

Pozývame Vás objavovať s nami svet monitorovacích systémov na udržiavanie a zlepšovanie nášho životného prostredia.

ENVItech_brozura_2019_web2