Špeciálna meteorologická technika

Doppler SODAR

Doppler SODAR PCS.2000 meria vertikálne profily vetru a turbulencií, monitoruje inverzné vrstvy a odvodzuje triedy stability vo výškových rozsahoch 15 m… ≥ 1000 m.

Teplotný profil RASS I 1290 MHz RASS

Systém Doppler SODAR PCS.2000 je možné radarovými komponentami rozšíriť na systém RASS pre vertikálne profilovanie teplôt, teplotných gradientov a inverzných vrstiev synchronne s profilovaním SODAR

Doppler LIDAR Stream Line

Impulzný systém „Stream Line“ Doppler Lidar pracuje na vlnovej dĺžke bezpečnej pre oči (1,5 µm, trieda 1M) a poskytuje profily intenzity zpetného rozptylu z aerosolov alebo mrakov, komponenty Dopplerovho vetru a odvodené profily horizontálnej rýchlosti vetru a smer vetru.

Lidar LR111 Raymetrics

Systém je dodávaný s veľkým ďalekohladom a výkonným laserom, jeden z najvýkonnejších skenovacích aerosolových LIDARov.  Zariadenie je bezpečné pre oči.

V prípade záujmu o viac informácií o produktoch nás neváhajte kontaktovať pomocou kontaktného formuláru, alebo zavolajte priamo obchodnému zástupcovi.