Zariadenia na meranie dopravy

COVID technológie

Resp-Aer-Meter

  NOVINKA  

Mas-Q-Check

  NOVINKA  

PMFT System

  NOVINKA  

Zariadenie na testovanie filtrov

  NOVINKA  

Zariadenie na testovanie filtračných materiálov

  NOVINKA  

Video pre testovanie masiek prístrojom PMFT 1000

Monitoring pôdnych parametrov

EGZ 1000

Vysokonapäťový zdroj 1000V DC pre geofyzikálne meranie

EGZ 5000

Vysokonapäťový zdroj 5000 V DC pre geofyzikálne meranie

HVS Tester

Tester tesnosti spojov – „prskačka“

Zariadenia pre monitoring pachových látok

Meranie H2S na ČOV

Autonómny systém pre meranie nízkych koncentrácií znečistenia

OdoScan – Systém pre plošnú analýzu pachov

Účinný a dostupný kontolný a varovný systém pre hodnotenie vplyvov zápachu  

OdoWatch – elektronický nos

Zostava elektronických nosov rozmiestnených strategicky na ploche okolo zdroja

Odile NG

Dynamic Dilution Olfactometer Odile NG (New Generation)

SS400 portable Olfactometer

Prenosný laboratórny olfactometer Scentoid