Na tejto sekcii sa pracuje, ďakujeme za pochopenie

Výstavba hybridného systému monitoringu kvality ovzdušia a inteligentného identifikačného systému zdrojov emisií (35 senzorických jednotiek enviSENS + 2 referenčné imisné monitorovacie stanice) – VŠB TU Ostrava.
Výstavba senzorického systému merania kvality ovzdušia pre projekt CLAIRO (25 senzorických jednotiek enviSENS) – VŠB TU Ostrava.
Výstavba senzorického systému merania kvality ovzdušia (20 senzorických jednotiek AirTracker) – Praha 6.
Meranie koncentrácie prašného aerosólu na 15 lokalitách na celom území Litvy pomocou senzorických jednotiek enviDUST – Agentúra pre životné prostredie Litva.
Výstavba senzorického systému merania kvality ovzdušia (3 senzorické jednotky enviDUST) – Mesto Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Výstavba senzorického systému merania kvality ovzdušia (3 senzorické jednotky enviDUST) – MFF UK Praha.
Ďalšie aplikácie s jednotlivými senzorickými jednotkami.
Výskumný projekt financovaný Technologickou agentúrou Českej republiky na vývoj a testovanie rôznych senzorov na meranie kvality ovzdušia.