Senzorický monitoring ako služba

Potrebujete iba jednorazovo premerať kvalitu ovzdušia vo vašom okolí? Nechcete alebo rozpočtovo nemôžete jednorazovo investovať väčšie čiastky do meracieho zariadenia?

Ponúkame možnosť prenájmu senzorických jednotiek alebo jednorazovo, časovo vopred definované premeranie vašej lokality pomocou našich jednotiek enviDUST, enviSENS alebo AQ Guard Smart.

 

Ďalšie produkty

enviDUST