SENZORICKÉ MONITOROVACIE SYSTÉMY

PRODUKTY & SLUŽBY

enviDUST

Miniaturizácia, rozvoj senzorických snímačov, prenosy typu IoT, koncepty Smart Cities, to všetko umožňuje vytvorenie monitorovacích systémov ovzdušia, ktoré nepredstavujú tak nákladnú investíciu ako v minulosti. Kvalita dát týchto senzorických systémov a ich interpretácia však musí byť neustále konfrontovaná s dátami, ktoré sú zhotovené prístrojmi pracujúcim referenčnou metódou, podľa platných noriem, aby nedochádzalo k nepresným informáciám o stave ovzdušia.

Kde je možné využiť senzorické meranie?

• Meracie siete prašného aerosólu v mestskom prostredí
• Monitoring prašných priemyselných prevádzok
• Monitoring čistých priestorov
• Meranie prašnosti v pracovnom prostredí
• Koncepty SMART CITY
• Vzdelávacie projekty (ako pre školy, tak aj odbornú verejnosť)
• Výskumné projekty
• Indikatívne meranie prachu

Hlavné prednosti merania pomocou senzorických sietí

• Možnosť vytvorenia lokálnych sietí merania prachových častíc
• Modularita zariadenia
• Nízke obstarávacie náklady v porovnaní s profesionálnymi analyzátormi
• Žiadny spotrebný materiál potrebný na prevádzku – nízke prevádzkové náklady
• Bezúdržbovosť zariadenia
• Možnosť využitia rôznych spôsobov prenosu dát podľa vhodnosti aplikácie (napr. GPRS, LoRa, SigFox, a pod.)
• Alternatívne možnosti montáže zariadenia (na stenu či stožiar podľa požiadaviek)