Naše riešenia a kompletné dodávky ponúkame pre systémy v oblasti monitorovania kvality ovzdušia, emisné systémy, automatizované meracie systémy (AMS), systémy úniku nebezpečných látok, protipovodňové varovné systémy, autonómne systémy varovania a vyrozumenia ako aj pre automatizované meteorologické stanice.

Podľa aplikácie:

VZDUCH200

OVZDUŠIE

VODA200

VODA

PLYN200

PLYN

poda

Pôda

Produktové rady:

MON_LABORATORIUM200

MOBILNÉ MERACIE LABORATÓRIA

dataloger200

DATALOGERY

MON_VODY200

MONITORING VODY

senzory200

SENZORY

analyzator200

ANALYZÁTORY

sondy200

SONDY

vzorkovace200

VZORKOVAČE

vah_system200

VÁHOVÉ SYSTÉMY