ENVItech, s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti životného prostredia od analýzy problému a vypracovania projektu, po  dodávku monitorovacieho systému na kľúč, zaškolenie obsluhy a dlhodobý servis monitorovacích systémov.

Našim zákazníkom ponúkame komplexné riešenia v oblasti systémov na monitorovanie kvality ovzdušia (imisie), automatizovaných systémov na monitorovanie emisií, varovných systémov na monitorovanie úniku nebezpečných látok s nasledujúcim vyrozumením obyvateľstva, protipovodňové varovné systémy, meteorologické stanice.

   Referencie

Certifikáty

Laboratórium monitorovania kvality ovzdušia (LMKO), ktoré je súčasťou našej spoločnosti, je držiteľom akreditácie SNAS podľa STN EN ISO/IEC 17025:2018.

Spoločnosť ENVItech má certifikovaný systém manažérstva kvality (QMS) podľa STN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálneho manažérstva (SEM) podľa EN ISO 14001:2015. ENVItech je taktiež certifikovaným subjektom NBÚ pre priemyselnú bezpečnosť.