Naše riešenia a kompletné dodávky ponúkame pre systémy v oblasti monitorovania kvality ovzdušia, emisné systémy, automatizované meracie systémy (AMS), systémy úniku nebezpečných látok, protipovodňové varovné systémy, autonómne systémy varovania a vyrozumenia ako aj pre automatizované meteorologické stanice.

SYSTÉMY MONITOROVANIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Novinky

E-dat

Resp-Aer-Meter

Mas-Q-Check

PMFT System

Certifikáty

Laboratórium monitorovania kvality ovzdušia (LMKO), ktoré je súčasťou našej spoločnosti, je držiteľom akreditácie SNAS podľa STN EN ISO/IEC 17025:2018.

Spoločnosť ENVItech má certifikovaný systém manažérstva kvality (QMS) podľa STN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálneho manažérstva (SEM) podľa EN ISO 14001:2015. ENVItech je taktiež certifikovaným subjektom NBÚ pre priemyselnú bezpečnosť.

 

Naše referencie

Od vzniku spoločnosti v roku 1992 sme získali mnohoročné skúsenosti s realizáciami zakáziek v oblasti monitorovania životného prostredia, najmä v oblasti ovzdušia.

Zobraziť referencie