Zariadenia na meranie aerosólov

Zariadenie DMA (Differential Mobility Analyzer)

Scanning Mobility Particle Sizer with FCE (SMPS+E)

U-SMPS 2050/2100/2200

Charme®

UF-CPC 50

DEMC 1000 X

Generátory aerosólov

PAG 100

PLG system

MAG system

Generátory aerosólov

Zariadenia na testovanie filtračných materiálov

Zariadenia na testovanie filtrov

MFP3000

MFP1000

MMTC2000

HMT1000

MFP1000

MMTC2000