Za roky nášho pôsobenia na trhu v oblasti životného prostredia sme sa podieľali na vybudovaní národnej imisnej monitorovacej siete v Slovenskej republike a Českej republike, systém pre meranie emisií sme inštalovali v mnohých odvetviach priemyslu.
Vybudovali sme veľké havarijné varovné monitorovacie systémy pre podniky s následným vyrozumením okolitého obyvateľstva a prognózou šírenia sa škodliviny s cieľom chrániť životy a majetok obyvateľstva.
Stacionárne a mobilné monitorovacie stanice pre meranie imisií sme dodali pre mnohých zákazníkov na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Macedónsku, Albánsku, ale aj do Litvy, Grécka či do Líbye a Egypta.
Systémy pre monitorovanie skládok odpadov, na vývoji ktorých sme sa podielali nemalou mierou boli inštalované tiež v Japonsku a Južnej Kórei.

Naši klienti

Referencie

Aktuálne projekty