Spoločnosť DERENDA je popredný výrobca odberových zariadení (vzorkovačov) pre meranie tuhých znečisťujúcich látok. Vzorkovače s frakciou PM10 a PM 2,5 sú v súlade s európskymi smernicami a normami CEN 12341 (PM10) a CEN 14907 (PM).

Environnement s.a. je popredná spoločnosť v oblasti zariadení pre analýzu plynov, prachu a vody. Od doby vzniku v roku 1978 Environnement s.a. vyvíja štúdie, produkuje a dodáva pokrokové automatické stanice s najnovšími dostupnými technológiami. Spoločnosť sídli vo Francúzsku.

Spoločnosť Teledyne Advanced Pollution Instrumentation, Inc. (TAPI) ponúka kompletnú škálu analyzátorov pre monitoring kvality ovzdušia, ktorá je plne v súlade s americkou legislatívou (US EPA), legislatívou Európskej únie (EN), ako aj ostatnými požiadavkami pre meranie kvality ovzdušia. Spoločnosť bola založená v r. 1988 a sídli v San Diegu, California. Už od svojho počiatku spoločnosť vyvíjala a rozširovala svoje produktové portfólio a v súčasnosti má distribučné zastúpenie po celom svete.

AMA Instruments je spoločnosť so sídlom v Nemecku. Viac ako 35 rokov vyvíja vysoko kvalitné produkty predovšetkým na báze plynovej chromatografie, najmä emisné analyzátory BTX a analyzátory prchavých organických látok.

GRIMM Aerosol Technik je spoločnosť so sídlom v Nemecku. Bola založená v roku 1981 a vyvíja špičkové produkty v oblasti merania kvality ovzdušia, prachových častíc a zdravotníctva.

Spoločnosť PALAS s viac ako 25 ročnou históriou je zameraná na produkciu prístrojov pre meranie aerosolí vo vnútornom aj vonkajšom prostredí, generátorov aerosolí, prístroje pre meranie distribúcie ultrajemných častíc (v nano rozsahu) a zariadenia pre testovanie účinnosti filtrov.

Britská spoločnosť GILL má viac ako dvadsaťročné skúsenosti v oblasti ultrasonických meraní vetra. V súčasnosti ponúka na trhu širokú škálu ultrasonických snímačov rýchlosti a smeru vetra, ktoré sa radia medzi nízkoúdržbové senzory ideálne pre prevádzky v rôznych poveternostných podmienkach.

Taliansky producent širokej škály zariadení pre meranie meteorologických parametrov , najmä však meteorologických staníc.

Spoločnosť Aeroqual bola založená na dvadsaťpäť ročnom akademickom výskume a vývoji produktov v oblastiach materiálov senzorov plynov a efektívnych meracích technikách. Súčasná vízia Aeroqual je realizovať sa v zaujímavej oblasti systémov monitorovania kvality ovzdušia (Imisie).

Rakúska spoločnosť Kroneis GmbH je jednou z popredných svetových výrobcov meteorologických meracích prístrojov.

SICK spol. s.r.o. je dcérska spoločnosť pre Českú a Slovenskú republiku svetovo známej nemeckej firmy SICK AG, ktorá pôsobí na svetovom trhu cez 60 rokov a je jedným z predných výrobcov senzorov a senzorových systémov pre priemyselné využitie. Vyrába napríklad indukčné, magnetetické senzory, analyzátory plynov a mnoho ďalších produktov v oblasti monitorovacích systémov.

Spoločnosť EAS Envimet je popredným dodávateľom riešení v oblasti kvality ovzdušia v Rakúsku, Nemecku, ako aj v krajinách strednej a východnej Európy.

Spoločnosti skupiny HORIBA poskytujú široký rad prístrojov a systémov pre aplikácie z oblasti výzkumu a vývoja v automobilovom priemysle, meranie v chemických procesoch, emisného merania, výroby polovodičov až po meranie v oblasti vedeckého vývoja a výzkumu či riadenia kvality.		

Vaisala je globálnym lídrom v oblasti environmentálneho a priemyselného merania, zabezpečuje širokú škálu potrieb v oblasti životného prostredia a priemyslu.

JCT Analysentechnik GmbH

Spoločnosť Dräger je poprednou svetovou spoločnosťou v oboru zdravotnických a bezpečnostných technologií. Výrobky Dräger chránia, pomáhajú a zachraňujú ludské životy od roku 1889.