E-log

Datalogger E-log predstavuje inteligentný systém pre sledovanie a prevádzku meracích staníc. Jedná sa o univerzálny a robustný nástroj umožňujúci najmä zber a spracovanie meraných dát, rovnako ako aj diaľkové ovládanie prvkov systému. Pre svoju mnohostrannosť ho možno využiť takmer pre všetky systémy v oblasti merania. Dáta možno získavať z širokého spektra analyzátorov, či meteorologických snímačov.

E-log umožňuje meranie veličín v reálnom čase. Pre zber dát je možné použiť ako úložisko vnútornú 16 MB pamäť, alebo externú Micro SD kartu. Ukladanie dát je možné nastaviť v ľubovoľnom intervale podľa potreby. Pre komunikáciu s dátovým serverom využíva E-log spojenie pomocou integrovaného GSM, LoRa, Narrowband modemu, so slotom na SIM kartu ľubovoľného operátora. Pre zálohu reálneho času pre prípad výpadku napájania je použitá 3 V batéria.

E-log je koncipovaný pre zariadenia s nízkym odberom. Celková koncepcia E-logu je nastavená na úsporu energie so zachovaním maximálneho výkonu a možností E-logu. Užívateľovi tak prináša úsporu prevádzkových nákladov za energiu so zachovaním pohodlného ovládania. Veľkým prínosom je diaľkové ovládanie zariadenia pomocou užívateľsky prívetivého softwaru, ktorý šetrí náklady potrebné na obsluhu dataloggeru. Celú stanicu tak možno obsluhovať diaľkovo v pohodlí a bez nutnosti cestovania. Spoľahlivú prevádzku a výkon dataloggeru zaisťuje použitý CPU s jadrom ARM 32-bit, 8kB FRAM. Zariadenie je tak veľmi vhodné pre meranie na staniciach v horšie dostupných lokalitách, kde nie je dostatočný zdroj elektrickej energie, alebo pre vzdialené stanice, ktorých prevádzkovanie nie je príliš dostupné.

Hlavné aplikácie:

– Komunikácia s pripojenými analyzátormi a meteo snímačmi

– Analýza nameraných hodnôt z analyzátorov a snímačov

– Záznam meraných dát v zvolenom intervale

– Vzdialené ovládanie prvkov systému

– Meranie technologických veličín

– Komunikácia s centrálnou stanicou

Výhody:

– Malá energetická náročnosť a spotreba energie

– Jednoduché ovládanie s možnosťou vzdialeného prístupu

– Až 16 analógových vstupov a 6 digitálnych výstupov

– Robustné a ľahké prevedenie s malými rozmermi

– Spoľahlivé meranie s voliteľnou možnosťou ukladania dát

Technické parametre:

– napájanie 8VDC až 26VDC

– Použité CPU s jadrom ARM 32-bit

– Obvod reálneho času pre aktuálny dátum a čas zálohovaný 3V baterkou

– 8kB FRAM pre odpamätanie konfigurácie a ako dočasnú pamäť dát

– 8MB DataFlash pre data

– SD pamäťová karta s ovládaním napájania (pre šetrenie energie)

– 5 sériových portov.

– integrovaný GSM GPRS modem,

– Integrovaný GPRS na ovládanie napájania pre šetrenie energie

– 4 sériové porty, piaty sériový port bude použitý interne na GPRS modem

  1. RS-232 alebo RS-485 (dvojdrát),
  2. 2. R-232 alebo RS-485 (dvojdrát),
  3. 3. RS-232 s CTS a RTS signálmi,
  4. 4. RS-422 alebo RS-485 (dvojdrát alebo štvordrát),
  5. 5. pre interný GPRS modem

– 1-wire zbernica pre pripojenie teplotného čidla, alebo napr. zrážkomeru

– I2C zbernica pre pripojenie externého čidla

– možnosť pripojenia USB Flash Disku

– pripojenie Ethernet vrátane ovládania napájania pre šetrenie energie

– 16 analógových vstupov vrátane ovládania napájania pre šetrenie energie

– 6 x výstup pre ovládanie napájania externých zariadení

– Grafický displej OLED 128 x 64 bodov

– klávesnica 6 x 4 kláves pre nastavovanie a ovládanie

– 8 LED diód signalizujúcich stavy E-Logu