Spoločnosť ENVItech s.r.o. v oblasti meteosystémov poskytuje:

 • Návrh automatizovaných meteorologických staníc
 • Vypracovanie realizačného projektu meteorologickej stanice
 • Dodávka jednotlivých snímačov meteorolgických veličín, dodávka meteorologického stožiara
 • Dodávka kompletného meracieho systému vrátane datalogra E-log vlastnej produkcie, solárneho panela, centrálnej stanice na diaľkový prenos a spracovanie nameraných údajov

Meteorologické systémy a snímače

Datallogery

Datalogger E-log predstavuje inteligentný systém pre sledovanie a prevádzku meracích staníc. Jedná sa o univerzálny a robustný nástroj umožňujúci najmä zber a spracovanie meraných dát, rovnako ako aj diaľkové ovládanie prvkov systému. Pre svoju mnohostrannosť ho možno využiť takmer pre všetky systémy v oblasti merania. Dáta možno získavať z širokého spektra analyzátorov, či meteorologických snímačov. E-log umožňuje meranie veličín v reálnom čase. Pre zber dát je možné použiť ako úložisko vnútornú 16 MB pamäť, alebo externú Micro SD kartu. Ukladanie dát je možné nastaviť v ľubovoľnom intervale podľa potreby. Pre komunikáciu s centrálnou stanicou využíva E-log spojenie pomocou integrovaného GSM GPRS modemu, so slotom na SIM kartu ľubovoľného operátora. Pre zálohu reálneho času pre prípad výpadku napájania sú použitá 3 V batéria.

Meranie vlhkosti, teploty, vodnej aktivity a diferenčného tlaku

Zrážky

WADOS – Odberové zariadenie zrážok na zachytávanie mokrej a suchej atmosférickej depozície

zrážkomer YOUNG Tipping Bucket  – splňuje požiadavky Svetovej meteorologickej organizácie (WMO).

Kompaktné meteorologické stanice

 • Weather Transmitter WXT530 Series (teplota vzduchu a relatívna vlhkosť, atmosférický tlak, rýchlosť a smer vetra, zrážky) v rôznych modifikáciách
 • MetPak Weather Station (teplota vzduchu a relatívna vlhkosť, atmosférický tlak, rýchlosť a smer vetra, zrážky) v rôznych modifikáciách

Snímače teploty vzduchu a relatívnej vlhkosti

Snímače atmosférického tlaku

Snímače rýchlosti a smeru vetra

Ultrazvukové anemometre

Mechanické anemometre

Snímače slnečného žiarenia

Pyranometre (meranie globálneho žiarenia)

CMP Pyranometre

SMP Pyranometre

Séria SMP pyranometrov je založená na osvedčenej technológii CMP série, ale má mikroprocesor, pamäť a firmware, ktoré ju robia inteligentnejšou a rýchlejšou.

 • SMP3Pyranometer, ISO 9060 Second Class
  Odporúčané aplikácie – ekonomické riešenie pre efektívnosť a sledovanie údržby fotovoltických systémov, bežné merania v meteorologických staniciach, poľnohospodárstvo, záhradníctvo a hydrológia
 • SMP6, Pyranometer, ISO 9060 First Class
  Odporúčané aplikácie – merania v uspokojivej kvalite pre monitorovanie solárnej energie, hydrologické monitorovacie siete, riadenie klimatizácie v skleníkoch
 • SMP10, Pyranometer, ISO 9060 Secondary Standard
  Odporúčané aplikácie – vysokoúčinné testovanie fotovoltických panelov a solárnych kolektorov, výskum v oblasti solárnej energie, testovanie materiálov, pokročilá meteorológia a klimatické monitorovacie siete
 • SMP11, Pyranometer, ISO 9060 Secondary Standard
  Odporúčané aplikácie – vysokoúčinné testovanie fotovoltických panelov a solárnych kolektorov, výskum v oblasti solárnej energie, testovanie materiálov, pokročilá meteorológia a klimatické monitorovacie siete
 • SMP21, Pyranometer, ISO 9060 Secondary Standard
  Odporúčané aplikácie – meteorologické monitorovacie siete, referenčné merania v oblasti fotovoltickych panelov a v extrémnych klimatických podmienkach – polárne/suché
 • SMP22, Pyranometer, ISO 9060 Secondary Standard
  Odporúčané aplikácie – vedecký výskum vyžadujúci najvyššiu úroveň presnosti a spoľahlivosti merania za každých podmienok

 

 • SP Lite2 Pyranometer
 • CM121B/C Tieniaci prstenec
  Používa sa s pyranometrami na odtienenie priameho žiarenia. Kombinácia meracieho prístroja globálneho žiarenia a CM121B / C tieniaceho prstenca ponúka jednoduché riešenie problému merania difúzneho žiarenia z oblohy.

 

Pyrheliometre (meranie priameho slnečného žiarenia)

 

 • NR Lite2 Net Radiometer Bilancometer – meria výsledok pôsobenia všetkých radiačných tokov (zhora/zdola) bez ohľadu na vlnové dĺžky.

 

Stožiare

Stožiar 10 m – 4 segmenty

Stožiar 2 m