Detekčné systémy pre priemyselné prevádzky

Naše havarijné systémy odhaľujú vznik neštandardné situácie výrobného zariadenia ešte pred vznikom skutočné havárie a tým zaisťujú tzv. Havarijný prevenciu. Havarijné systém sa obvykle skladá zo sústavy čidiel rozprestretých v chránenej zóne, pripojených na automatický riadiaci a vyhodnocovací systém – ústredňu, vystavujúce havarijné signály (zvukové, optické, akčné pre technologické uzávery, ..) umiestnené v bezprostrednej blízkosti výrobného zariadenia. Spoločný vizualizačné systém jednej alebo niekoľkých ústredniam je umiestnený v dispečingu. Detekujú sa najmä toxické a výbušné plyny ako napr. Vodík, metán, fosfín, Silan, diborán, german, chlórarzín, chlorovodík, flourovodík, chlór, čpavok, sírovodík, ozón, kyslík atď.

SOFTWARE

Software pre detekciu plynu WINMODIM

Analyzátory

Na tejto sekcii momentálne pracujeme

Tu sa bude nachádzať tabuľka produktov rozdelených podľa druhu plynu.