Monitoring pôdnych parametrov

Tester tesnosti spojov – HVS tester (prskačka)

EGZ 1000 – Vysokonapäťový zdroj 1000V DC pre geofyzikálne meranie

EGZ 5000 – Vysokonapäťový zdroj 5000V DC pre geofyzikálne meranie