Senzory ENVItech Bohemia

enviDUST

Monitor prachu určený pre kontinuálny monitoring kvality ovzdušia

Airtracker ATD

AIRTRACKER

Senzorická jednotka na meranie kvality ovzdušia

CO2 senzor

Zariadenie pre monitoring kvality indoor ovzdušia

WEB GUI

Webové rozhranie AIRTRACKER komplexný systém pre zobrazenie a správu jednotiek senzorickej siete

Meranie imisií pomocou dronov

DR 1000

“Letecké laboratórium”

Monitoring pomocou drona poskytuje progresívne možnosti pre monitoring kvality vonkajšieho ovzdušia (AQM).