Airtracker ATD

AIRTRACKER

Senzorická jednotka na meranie kvality ovzdušia

CO2 senzor

Zariadenie pre monitoring kvality indoor ovzdušia

WEB GUI

Webové rozhranie AIRTRACKER komplexný systém pre zobrazenie a správu jednotiek senzorickej siete

Meranie imisií pomocou dronov

DR 1000

“Letecké laboratórium”

Monitoring pomocou drona poskytuje progresívne možnosti pre monitoring kvality vonkajšieho ovzdušia (AQM).