Spoločnosť ENVItech, s.r.o. v oblasti emisných AMS poskytuje:
  • Návrh kontinuálneho automatizovaného monitorovacieho systému (AMS)
  • Vypracovanie realizačného projektu AMS pre schvaľovacie konanie orgánov ochrany ovzdušia na povolenie inštalácie AMS
  • Dodávka jednotlivých analyzátorov znečisťujúcich látok a programového vybavenia na kontinuálne monitorovanie emisií v súlade s platnou legislatívou
  • Dodávky izotermických kontajnerov pre umiestnenie AMS
  • Dodávky kompletných AMS na kľúč, vrátane poskytovania nameraných údajov pre orgány ochrany ovzdušia a verejnosť (web prezentácia údajov z AMS)
  • Dodávky procesových AMS na riadenie technologických procesov
  • Vývoj programového vybavenia AMS v súlade s legislatívnymi požiadavkami a na základe špecifických požiadaviek zákazníka
  • Zabezpečenie vykonania funkčnej skúšky AMS v zmysle legislatívnych požiadaviek.
 
Naše bohaté skúsenosti získané pri dodávkach AMSpre rôzne oblasti priemyslu (energetika, cementárne, spaľovne odpadov, chemický priemysel, meracie vozidlá) vytvárajú predpoklad na poskytovanie kvalitných dodávok AMS slúžiacich ku spokojnosti zákazníka.
 
 
ANALYZÁTORY
Analyzátory ENVIRONNEMENT s.a:
Environnement s.a. je popredná spoločnosť v oblasti zariadení pre analýzu plynov, prachu a vody. Od doby vzniku v roku 1978 Environnement s.a. vyvíja štúdie, produkuje a dodáva pokrokové automatické stanice s najnovšími dostupnými technológiami. Spoločnosť sídli vo Francúzsku.

Zobrazuje sa všetkych 5 výsledkov

AMESA

AMESA kontinuálny emisný monitoring dioxinov/furanov  (Adsorption Method for Sampling of Dioxins and Furans)

MIR 9000 H

Multikomponentný infra červený  GFC Analyzátor (CLD-Chemiluminescence option)

MIR FT

Multikomponentný infračervený analyzátor – Fourier Transform (FTIR)

MIR IS

Multikomponentný plynový analyzátor IR GFC so zabudovaým sytémom odberu vzorky