Zariadenie pre zber dát.

CPU 32-bit ARM: max. frekvencia 36MHz
Obvod reálneho času: chyba času pri 25oC ±10ppm
Interná pamäť 8kB FRAM: vysoká životnosť 1014 zápisov, uchovanie dát minimálne 30 rokov
Komunikačné rozhranie:

• 1. RS-232
• 2. RS-422 alebo RS-485 (dvojlinka alebo štvorlinka)
• 3. Ethernet

RS232 / RS485 komunikácia • Black Carbon AE33 • Micro PNS • Chromatotec airmoBTX
• Derenda PNS16T • Mercury • ESA AC32 M • ESA AF22 M • ESA CO12 M • ESA O342 M

Ethernet: 10 / 100Mb RJ45 implicitná IP:192.168.1.5, protokoly IP, UDP, TCP, http, EnviNet

Magnetický snímač: bezdotykové ovládanie režimu programovania do vzdialenosti 5 cm.
Signalizácia: 4 × LED signalizujúcich stavy
Napájanie: 8 VDC až 26 VDC
Spotreba pri 12VDC : 0,3 A
Ochrana: proti prepólovaniu
Rozsah pracovnej teploty: – 20oC až +60oC
Rozsah pracovnej vlhkosti: 5…95%
Rozmery: 125 × 80 × 25 mm
Krytie: IP40 materiál Al 6063
Hmotnosť: 0,45 kg