Zariadenie pre snímanie dát z meracích zariadení a snímačov cez sériovú komunikáciu a analógové vstupy.

– komunikácia so snímačmi a zariadeniami cez 3 sériové linky (RS232/RS485)

– snímanie 8 analógových vstupov

– komunikácia so senzormi cez OneWire zbernicu

– zobrazenie aktuálnych hodnôt

– komunikácia s WinImagom cez rozhranie Ethernet

– vzdialené ovládanie cez Ethernet

– upgrade firmware cez USB

 Procesor ARM 32-bit 144MHz

FRAM – konfigurácia 8 kB

Displej OLED 128 x 64 bodov

Klávesnica membránová klávesnica 25 tlačidiel

UART – COM1, COM2, COM3 RS232/RS485

USB upgrade firmware

Ethernet 10/100 Mbit EnviLan protokol (WinImag)

vzdialené ovládanie (ERemoteControl)

vstupy 8 analógové ADC 12-bit

výstupy 8 výkonových 3 výstupy TTL úrovne

One-Wire teplotný senzor

         ERemote Control