Inteligentný systém pre sledovanie a prevádzku meracích staníc.

Univerzálny a robustný nástroj umožňujúci najmä zber a spracovanie meraných dát, rovnako ako aj diaľkové ovládanie prvkov systému. Pre svoju mnohostrannosť ho možno využiť takmer pre všetky systémy v oblasti merania. Dáta možno získavať z širokého spektra analyzátorov, či meteorologických snímačov.

E-log umožňuje meranie veličín v reálnom čase. Pre zber dát je možné použiť ako úložisko vnútornú 16 MB pamäť, alebo externú Micro SD kartu. Ukladanie dát je možné nastaviť v ľubovoľnom intervale podľa potreby. Pre komunikáciu s centrálnou stanicou využíva E-log spojenie pomocou integrovaného GSM GPRS modemu, so slotom na SIM kartu ľubovoľného operátora. Pre zálohu reálneho času pre prípad výpadku napájania sú použitá 3 V batéria.

Zariadenie je koncipované pre stanice s nízkym odberom. Celková koncepcia zariadenia je nastavená na úsporu energie so zachovaním maximálneho výkonu a možnosťou zariadenia. Užívateľovi tak prináša úsporu prevádzkových nákladov za energiu so zachovaním pohodlného ovládania. Veľkým prínosom je diaľkové ovládanie zariadenia pomocou užívateľsky prívetivého softwaru, ktorý šetrí náklady potrebné na obsluhu dataloggeru. Celú stanicu tak možno obsluhovať diaľkovo v pohodlí a bez nutnosti cestovania. Spoľahlivú prevádzku a výkon dataloggeru zaisťuje použitý CPU s jadrom ARM 32-bit, 8kB FRAM. Zariadenie je tak veľmi vhodné pre meranie na staniciach v horšie dostupných lokalitách, kde nie je dostatočný zdroj elektrickej energie, alebo pre vzdialené stanice, ktorých prevádzkovanie nie je príliš dostupné.

– Komunikácia s pripojenými analyzátormi a meteo snímačmi

– Analýza nameraných hodnôt z analyzátorov a snímačov

– Záznam meraných dát v zvolenom intervale

– Vzdialené ovládanie prvkov systému

– Meranie technologických veličín

– Komunikácia s centrálnou stanicou

– Malá energetická náročnosť a spotreba energie

– Jednoduché ovládanie s možnosťou vzdialeného prístupu

– Až 16 analógových vstupov a 6 digitálnych výstupov

– Robustné a ľahké prevedenie s malými rozmermi

– Spoľahlivé meranie s voliteľnou možnosťou ukladania dát

El. zdroj 8 – 26 V DC

Maximálny príkon 5 W

Dispej OLED 128 x 64 body

Indikácia 8 x LED diódy

Klávesnica 6 x 4 klávesy

Počet analógových vstupov 16 Ks

Rozlíšenie analógových vstupov 24 bit

Interná pamäť 16 MB

Externá pamäť Micro SD

Sériový port 5 x

Digitálne výstupy 6 x

Rozmery 165 x 165 x 55 mm

Port 1 RS-232 / RS-485

Port 2 RS-232 / RS-485

Port 3 RS-232 s CTS a RTS

Port 4 RS-422 / RS-485

Port 5 GSM, LoRa, Narrowband modem