Spoločnosť ENVItech, s.r.o. v oblasti emisných AMS poskytuje:

  • Návrh kontinuálneho automatizovaného monitorovacieho systému (AMS)
  • Vypracovanie realizačného projektu AMS pre schvaľovacie konanie orgánov ochrany ovzdušia na povolenie inštalácie AMS
  • Dodávka jednotlivých analyzátorov znečisťujúcich látok a programového vybavenia na kontinuálne monitorovanie emisií v súlade s platnou legislatívou
  • Dodávky izotermických kontajnerov pre umiestnenie AMS
  • Dodávky kompletných AMS na kľúč, vrátane poskytovania nameraných údajov pre orgány ochrany ovzdušia a verejnosť (web prezentácia údajov z AMS)
  • Dodávky procesových AMS na riadenie technologických procesov
  • Vývoj programového vybavenia AMS v súlade s legislatívnymi požiadavkami a na základe špecifických požiadaviek zákazníka
  • Zabezpečenie vykonania funkčnej skúšky AMS v zmysle legislatívnych požiadaviek.
Naše bohaté skúsenosti získané pri dodávkach AMSpre rôzne oblasti priemyslu (energetika, cementárne, spaľovne odpadov, chemický priemysel, meracie vozidlá) vytvárajú predpoklad na poskytovanie kvalitných dodávok AMS slúžiacich ku spokojnosti zákazníka.

ANALYZÁTORY

Analyzátory ENVIRONNEMENT s.a:
Environnement s.a. je popredná spoločnosť v oblasti zariadení pre analýzu plynov, prachu a vody. Od doby vzniku v roku 1978 Environnement s.a. vyvíja štúdie, produkuje a dodáva pokrokové automatické stanice s najnovšími dostupnými technológiami. Spoločnosť sídli vo Francúzsku.

Analyzátory Horiba                                                                                                                                                               

HORIBA je světovým lídrem v oblasti emisního monitoringu a měření. Měřící systémy se vyznačují vysokou kvalitou, přesností a cenovou dostupností. Analyzátory mohou být přenosném či stabilním provedení nebo jako kontinuální emisní monitorovací systém.