Produkty ENVItech

EMAM

Hydrologický dataloger s GSM

OILSPY

Systém pre detekciu plávajúcich uhlovodíkov

Analyzátory Datalink Instruments

AM 200

On-line analyzátor pre kontinuálne meranie amoniaku vo vode

Ammonit 200

Analyzátor amónnych iontov, nitrátov a UV COD

CR 200

On-line analyzátor pre kontinuálne meranie chromičitanov vo vode

CT 200

Kontinuálny analyzátor chemickej spotreby kyslíku (CHSK) vo vode

FL 200

On-line analyzátor pre kontinuálne meranie uhlovodíkov vo vode

NT 200

On-line analyzátor pre kontinuálne stanovenie dusičnanov vo vode

Odysséo

Multianalyzátor pre in situ merania chemickej spotreby kyslíku (CHSK) a dusičnanov vo vode

PHOS 200

On-line analyzátor pre stanovenie fosfátov vo vode s veľmi krátkou dobou analýzy

Physeo

Multiparametrický analyzátor vody

Turbiggo

Multiparametrický analyzátor pre kontinuálne stanovenie turbidity (zákalu), celkových nerozpustených látok a rozpusteného kyslíku vo vode